Trang chủ Giường Gỗ Giường Ngủ Gỗ Hiện Đại

Giường Ngủ Gỗ Hiện Đại

Sắp xếp
Mức giá

Giường ngủ hiện đại gỗ gõ đỏ - GN24

Mã sản phẩm: GN24

8.000.000

9.000.000

-11%

Giường ngủ gỗ đỏ chữ X

Mã sản phẩm: GN165

10.000.000

11.500.000

-13%

Giường Ngủ Có Ngăn Kéo Hiện Đại Gỗ Đinh Hương

Mã sản phẩm: GN97

15.500.000

16.500.000

-6%

Giường Ngủ Hiện Đại Gỗ Đỏ GN99

Mã sản phẩm: GN99

8.000.000

9.000.000

-11%

Giường Ngủ Gỗ Hiện Đại Hương Đá

Mã sản phẩm: GN101

12.500.000

13.500.000

-7%

Giường Ngủ Gỗ Xoan Đào Trơn Hiện Đại

Mã sản phẩm: GN28

9.500.000

10.500.000

-9%

Giường Hộc Kéo Gỗ Đinh Hương

Mã sản phẩm: GN96

14.500.000

16.500.000

-12%

Giường Ngủ Gỗ Hiện Đại Hương Vân

Mã sản phẩm: GN32

13.500.000

15.000.000

-10%

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ - GN38

Mã sản phẩm: GN38

8.000.000

9.000.000

-11%

Giường ngủ hiện đại gỗ gõ đỏ - GN69

Mã sản phẩm: GN69

10.000.000

11.000.000

-9%

Giường ngủ hiện đại gỗ xoan đào - GN14

Mã sản phẩm: GN14

8.000.000

9.500.000

-15%

Giường gỗ sồi - GN172

Mã sản phẩm: GN172

3.800.000

4.300.000

-11%

Giường Ngủ Gỗ Đinh Hương Nữ Hoàng

Mã sản phẩm: GN15

12.500.000

14.000.000

-10%

Giường Ngủ Hộc Kéo Gỗ Gõ Đỏ

Mã sản phẩm: GN182

29.300.000

32.300.000

-9%

Giường Ngủ Gỗ Đinh Hương Hiện Đại

Mã sản phẩm: GN30

14.000.000

15.000.000

-6%

Giường Gỗ Óc Chó Cao Cấp Dạng Chân Quỳ

Mã sản phẩm: GN183

48.000.000

51.000.000

-5%

Giường Có Hộc Kéo Gỗ Sồi Hiện Đại

Mã sản phẩm: GN195

7.300.000

8.100.000

-9%

Giường ngủ gỗ đỏ có ngăn kéo đầu giường

Mã sản phẩm: GN179

9.000.000

10.500.000

-14%

Giường ngủ hiện đại

Mã sản phẩm: GN169

3.800.000

4.600.000

-17%

Giường ngủ gỗ hiện đại

Mã sản phẩm: GN168

5.400.000

5.900.000

-8%

Giường Gỗ Giá Rẻ Gõ Đỏ

Mã sản phẩm: GN66

10.000.000

11.500.000

-13%

Giường Ngủ Gỗ Sồi Hiện Đại Có Ngăn Kéo

Mã sản phẩm: GN93

7.800.000

8.600.000

-9%

Giường Ngủ Có Ngăn Kéo Gỗ Sồi Nga

Mã sản phẩm: GN109

9.100.000

10.100.000

-9%

Giường Gỗ Sồi Nữ Hoàng Dạt Phản

Mã sản phẩm: GN104

6.900.000

7.600.000

-9%

Giường Ngủ Gỗ Sồi Kiểu Nhật

Mã sản phẩm: GN120

3.800.000

4.300.000

-11%

Giường Bệt Gỗ Sồi

Mã sản phẩm: GN121

3.800.000

4.300.000

-11%

Giường Ngủ Gỗ Sồi Kiểu Bệt

Mã sản phẩm: GN122

5.400.000

5.900.000

-8%

Giường Gỗ Sồi Chân Thấp Kiểu Nhật

Mã sản phẩm: GN123

5.400.000

5.900.000

-8%

Giường Ngủ Đẹp Hiện Đại Gỗ Sồi

Mã sản phẩm: GN90

5.700.000

6.100.000

-6%

Giá Giường Ngủ Gỗ Sồi

Mã sản phẩm: GN39

3.800.000

4.300.000

-11%

Giường gỗ sồi - GN170

Mã sản phẩm: GN170

5.400.000

5.900.000

-8%

Giường ngủ gỗ sồi đầu bằng - GN171

Mã sản phẩm: GN171

5.400.000

5.900.000

-8%

Giường gỗ sồi đầu bằng - GN173

Mã sản phẩm: GN173

3.800.000

4.300.000

-11%

Giường hộp gỗ sồi - GN174

Mã sản phẩm: GN174

0

Giường Gỗ Sồi Trơn Hiện Đại

Mã sản phẩm: GN89

4.300.000

4.700.000

-8%

Giường Ngủ Gỗ Sồi Nga Trắng Kem

Mã sản phẩm: GN07

3.800.000

4.300.000

-11%

Giường Ngủ Gỗ Sồi Đẹp Dạt Phản

Mã sản phẩm: GN94

5.300.000

5.800.000

-8%

Giường Gỗ Sồi Có Ngăn Kéo

Mã sản phẩm: GN41

7.300.000

8.100.000

-9%

Giường Gỗ Sồi GN08

Mã sản phẩm: GN08

3.800.000

4.300.000

-11%

Giường Ngủ Gỗ Sồi Đẹp Hiện Đại

Mã sản phẩm: GN92

5.400.000

5.900.000

-8%

Giường Ngủ Gỗ Sồi Dạt Phản

Mã sản phẩm: GN95

5.400.000

5.900.000

-8%

Giường Ngủ Có Ngăn Kéo Gỗ Xoan Đào

Mã sản phẩm: GN05

11.000.000

12.000.000

-8%

Giường Ngủ Gỗ Xoan Đào Dạt Phản

Mã sản phẩm: GN04

8.000.000

9.000.000

-11%

Giường ngủ hiện đại xoan đào - GN58

Mã sản phẩm: GN58

7.300.000

8.300.000

-12%

Giường Gỗ Xoan Đào TPHCM

Mã sản phẩm: GN27

8.500.000

9.500.000

-10%

Giường Có Hộc Tủ Gỗ Xoan Đào

Mã sản phẩm: GN06

9.500.000

11.000.000

-13%

Giường Gỗ Xoan Đào 1m8x2m

Mã sản phẩm: GN12

8.500.000

9.500.000

-10%

Giường Ngủ Gỗ Xoan Đào Nữ Hoàng

Mã sản phẩm: GN11

9.500.000

10.500.000

-9%

Giường Gỗ Hương Vân Dạt Phản

Mã sản phẩm: GN31

11.500.000

12.500.000

-8%

Giường Gỗ Đinh Hương GN09

Mã sản phẩm: GN09

13.000.000

14.000.000

-7%

Giường Ngủ Gỗ Hương Đá Đẹp GN62

Mã sản phẩm: GN62

12.500.000

14.000.000

-10%

Giường Ngủ Chân Thấp Gỗ Đỏ GN106

Mã sản phẩm: GN106

10.000.000

11.500.000

-13%

Giường Chân Thấp Gỗ Đỏ Kiểu Nhật

Mã sản phẩm: GN98

15.100.000

16.500.000

-8%

Giường Ngủ Kiểu Nhật Gỗ Xoan Đào

Mã sản phẩm: GN127

13.100.000

15.000.000

-12%

Giường Ngủ Gỗ Hương Đá Kiểu Nhật Chân Quỳ

Mã sản phẩm: GN130

15.600.000

16.700.000

-6%

Giường ngủ hiện đại gỗ cẩm - GN144

Mã sản phẩm: GN144

18.000.000

20.000.000

-10%

Giường Kiểu Nhật Gỗ Xoan Đào

Mã sản phẩm: GN16

9.500.000

11.000.000

-13%

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Màu Óc Chó GN112

Mã sản phẩm: GN112

29.000.000

31.000.000

-6%

Giường Gỗ Đỏ Hiện Đại Màu Óc Chó

Mã sản phẩm: GN113

29.000.000

31.000.000

-6%

Giường ngủ gỗ cẩm - GN132

Mã sản phẩm: GN132

47.000.000

55.000.000

-14%

Giường ngủ hiện đại gỗ gõ đỏ - GN64

Mã sản phẩm: GN64

23.000.000

26.000.000

-11%

Giường ngủ hiện đại kiểu nhật gỗ gõ đỏ - GN180

Mã sản phẩm: GN180

40.000.000

45.000.000

-11%

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Đẹp Hiện Đại

Mã sản phẩm: GN63

18.500.000

20.500.000

-9%

Giường Gỗ Đỏ Dạt Phản

Mã sản phẩm: GN51

17.500.000

19.500.000

-10%

Giường Ngủ Hiện Đại Gỗ Gõ Đỏ

Mã sản phẩm: GN52

26.000.000

28.000.000

-7%

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ GN65

Mã sản phẩm: GN65

21.000.000

23.000.000

-8%

Giường Ngủ Chân Thấp Gỗ Gõ Đỏ

Mã sản phẩm: GN105

34.000.000

37.000.000

-8%

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Kiểu Nhật Chân Quỳ

Mã sản phẩm: GN115

38.000.000

41.000.000

-7%

Giường Ngủ Óc Chó Kiểu Nhật Chân Quỳ

Mã sản phẩm: GN135

24.000.000

27.000.000

-11%

Giường Gỗ Óc Chó Hiện Đại Thiết Kế Dạng Chân Thấp

Mã sản phẩm: GN185

51.000.000

54.000.000

-5%

Giường Ngủ Gỗ Cẩm Lai

Mã sản phẩm: GN82

80.000.000

90.000.000

-11%

Giường Gỗ Cẩm Nguyên Khối

Mã sản phẩm: GN84

400.000.000

430.000.000

-6%

Giường Ngủ Đẹp Hiện Đại Hương Đá

Mã sản phẩm: GN61

12.500.000

14.000.000

-10%

Giường ngủ hiện đại không chỉ được biết đến là một chiếc giường giúp bạn có thể nghỉ ngơi, thư giãn, mà còn là một sản phẩm nội thất giúp thể hiện phong cách năng động, trẻ trung. Hãy cùng nội thất Giường Tủ Đẹp chúng tôi tìm hiểu những thông tin hữu ích về loại giường này ngay dưới đây bạn nhé!

1. Giường ngủ hiện đại là gì?

Giường ngủ hiện đại
Hình ảnh thực tế chiếc giường ngủ hiện đại tại nội thất Giường Tủ Đẹp

Giường ngủ hiện đại là loại giường được thiết kế mang phong cách đương đại đi kèm với các tiện ích, kiểu dáng thông minh. Giường thường được chế tạo một cách đơn giản, độc đáo và không quá cầu kỳ như các loại giường ngủ cổ điển, chính vì thế mà chiếc giường dễ dàng nhận được sự lựa chọn sử dụng của đông đảo người dùng ngày nay.

Việc sử dụng một chiếc giường hiện đại sẽ giúp cho không gian nội thất căn nhà của bạn trở nên gọn gàng, tinh tế và sang trọng hơn. Mẫu giường này thường được sử dụng phổ biến ở dạng nhà phố, chung cư.

Các mẫu giường hiện đại ngày nay thường được làm từ 2 chất liệu chính đó là gỗ tự nhiên và gỗ công nghiệp hoặc sử dụng chất liệu chính là gỗ tự nhiên và sử dụng gỗ công nghiệp để dùng cho các bộ phận phụ.

2. Đặc điểm nổi bật của giường ngủ hiện đại

Giường ngủ xoan đào hiện đại
Giường ngủ hiện đại sở hữu một thiết kế tối giản hàng đầu hiện nay

Hiện nay trên thị trường có đa dạng các loại giường ngủ với đầy đủ các tính năng khác nhau. Vậy hãy cùng chúng tôi điểm qua những đặc điểm nổi bật của loại giường hiện đại ngay bên dưới đây nhé!

Sở hữu thiết kế tối giản

Đặc điểm nổi bật dễ có thể nhận ra của một chiếc giường hiện đại đó là sở hữu nét thiết kế đơn giản, với các đường nét tinh tế nhẹ nhàng. Điều này mang đến một cảm giác gọn gàng trong không gian nội thất phòng ngủ.

Chất liệu làm giường

Đa số các chiếc giường ngủ hiện đại ngày nay thường được làm bằng chất liệu gỗ là thành phần chính, trong đó giường hiện đại gỗ tự nhiên chiếm số lượng lớn hơn so với giường ngủ hiện đại bằng chất liệu gỗ công nghiệp.

Ngoài ra, một chiếc giường hiện đại ngày nay có sử dụng thêm các loại da với đầy đủ các màu sắc khác nhau đi kèm với phần bông phía bên trong nhằm tạo nên những nét thiết kế độc đáo, lạ mắt.

Sự đa năng

Hiện nay, nhiều chiếc giường hiện đại có tích hợp thêm các loại ngăn kéo ở phía bên dưới giường nhằm làm tăng thêm sự tiện nghi trong quá trình sử dụng so với các loại giường phổ biến thông thường. Ngoài ra, ở một số chiếc giường hiện đại còn tích hợp thêm chỗ cắm thiết bị điện tử cổng USB, đèn led,…

3. Top 7 mẫu giường ngủ hiện đại bán chạy hiện nay

Trên thị trường hiện nay, có đa dạng các sản phẩm giường ngủ hiện đại khác nhau, vậy hãy cùng điểm qua những mẫu giường hiện đại bên dưới để bạn có thể tham khảo và đánh giá cũng như có thể chọn cho mình một sản phẩm ưng ý nhé!

3.1. Giường ngủ hiện đại gỗ gõ đỏ GN52

Giường ngủ gỗ gõ đỏ hiện đại
Hình ảnh giường ngủ hiện đại chất liệu gỗ gõ đỏ GN52

Là mẫu giường gỗ được xem là lý tưởng đối với những người yêu thích một sản phẩm có kiểu dáng thanh lịch, nhẹ nhàng, đơn giản và không quá cầu kỳ, nhưng vẫn đảm bảo được sự sang trọng, tinh tế.

Thông số kỹ thuật cơ bản:

 • Mã sản phẩm: GN52
 • Màu sắc: Màu tự nhiên của gỗ.
 • Chất liệu: Gỗ gõ đỏ 100%.
 • Kích thước: 1m6 x 2m; 1m8 x 2m; 2m x 2m2.
 • Số lượng thang giường: 5 cây, mỗi cây dày 4cm và cao 6cm.
 • Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn.
 • Giá bán: 22.000.000 VNĐ - 28.000.000 VNĐ, tùy vào kích thước từ nhỏ đến lớn.

3.2. Giường gỗ gõ đỏ hiện đại màu óc chó GN113

Giường ngủ hiện đại gỗ gõ đỏ
Hình ảnh giường gỗ hiện đại chất liệu gỗ gõ đỏ GN113

Giường gỗ hiện đại GN113 này sở hữu một sự bền bỉ, chắn chắn và nét sang trọng đặc trưng của chất liệu gõ đỏ. Tuy nhiên, chúng sở hữu một nét khác biệt về sự tươi mới, độc đáo khi được sơn bởi màu óc chó.

Thông số kỹ thuật cơ bản:

 • Mã sản phẩm: GN113
 • Màu sắc: Màu nâu sẫm.
 • Chất liệu: Gỗ gõ đỏ 100%.
 • Kích thước: 1m6 x 2m; 1m8 x 2m; 2m x 2m2.
 • Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn.
 • Giá bán giường ngủ hiện đại GN113: 29.000.000 VNĐ - 37.000.000 VNĐ, tùy vào kích thước từ nhỏ đến lớn.

3.3. Giường ngủ có ngăn kéo hiện đại gỗ đinh hương GN97

Giường ngủ hiện đại gỗ đinh hương
Giường ngủ hiện đại gỗ đinh hương GN97

Đây là mẫu giường phù hợp với nhiều không gian khác nhau từ nhà phố, căn hộ chung cư cho đến các khu nhà biệt thự, villa,… Sản phẩm được làm từ chất liệu gỗ quý hiếm với vẻ đẹp hoàn hảo chất lượng cao.

Thông số kỹ thuật cơ bản:

 • Mã sản phẩm: GN97
 • Màu sắc: Màu tự nhiên của gỗ.
 • Chất liệu: Gỗ đinh hương.
 • Kích thước: 1m6 x 2m; 1m8 x 2m.
 • Có sử dụng ngăn kéo.
 • Số lượng thang giường: 5 cây, mỗi cây dày 3.5cm và cao 5.5cm.
 • Bảo hành 2 năm, bảo trì vĩnh viễn.
 • Giá bán: 14.500.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ, tùy vào kích thước từ nhỏ đến lớn.

3.4. Giường ngủ hiện đại hương đá GN101

Giường ngủ gỗ hương đá hiện đại
Hình ảnh giường ngủ gỗ hương đá hiện đại

Giường ngủ hiện đại chất liệu gỗ hương đá GN101 nổi bật với một thiết kế đơn giản, trơn tru đi kèm với sự tinh tế, mảnh mai. Tổng thể toàn bộ phần giường không phải chạm trổ ở bất kỳ hoa văn nào, qua đó giúp cho các khối gỗ thể hiện được nét đẹp tự nhiên vốn có của mình

Thông số kỹ thuật cơ bản:

 • Mã sản phẩm: GN101
 • Màu sắc: Màu tự nhiên.
 • Chất liệu: Gỗ hương đá.
 • Kích thước: 1m6 x 2m; 1m8 x 2m.
 • Bảo hành 2 năm, bảo trì vĩnh viễn.
 • Giá bán: 11.500.000 VNĐ - 12.500.000 VNĐ, tùy vào kích thước từ nhỏ đến lớn.

3.5. Giường ngủ xoan đào trơn hiện đại GN28

Giường ngủ trơn hiện đại xoan đào
Giường ngủ trơn hiện đại chất liệu gỗ xoan đào

Giường ngủ hiện đại trơn gỗ xoan đào rất phù hợp với những người lớn tuổi và trẻ em, lý do là vì chiếc giường này không có những phần góc cạnh nhô lên mà hoàn toàn bằng phẳng ngoài ra còn được bo góc tròn để tạo nên nét thiết kế ấn tượng và an toàn khi sử dụng.

Thông số kỹ thuật cơ bản:

 • Mã sản phẩm: GN28
 • Màu sắc: Màu nâu cánh gián.
 • Chất liệu: Gỗ xoan đào tự nhiên.
 • Kích thước: 1m6 x 2m; 1m8 x 2m.
 • Số lượng thang giường: 5 cây, mỗi cây dày 3.5cm và cao 5.5cm.
 • Bảo hành 2 năm, bảo trì vĩnh viễn.
 • Giá bán: 9.300.000 VNĐ - 9.800.000 VNĐ, tùy vào kích thước từ nhỏ đến lớn.

3.6. Giường gỗ sồi đẹp hiện đại GN92

Giường gỗ sồi đẹp hiện đại
Giường ngủ gỗ sồi đẹp hiện đại

Giường gỗ sồi dạt phản được biết đến là một mẫu giường nhận được nhiều sự yêu thích và ưa chuộng của đa dạng khách hàng khác nhau, vì đây là sản phẩm đáp ứng được những yêu cầu về mặt thẩm mỹ, chất lượng, sự tương thích với không gian nội thất.

Thông số kỹ thuật cơ bản:

 • Mã sản phẩm: GN92
 • Màu sắc: Màu trắng kem.
 • Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên.
 • Kích thước: 1m2 x 2m; 1m4 x 2m; 1m6 x 2m; 1m8 x 2m.
 • Số lượng thang giường: 5 cây, mỗi cây dày 3.5cm và cao 5.5cm.
 • Bảo hành 2 năm, bảo trì vĩnh viễn.
 • Giá bán: 5.300.000 VNĐ - 5.900.000 VNĐ, tùy vào kích thước từ nhỏ đến lớn.

3.7. Giường ngủ đẹp hiện đại gỗ sồi GN90

Giường ngủ đẹp hiện đại gỗ sồi
Giường ngủ hiện đại gỗ sồi đẹp

Giường gỗ sồi hiện đại GN90 có thiết kế hiện đại, nhẹ nhàng, rất phù hợp với những ai yêu thích sự giản dị, mộc mạc, đơn giản. Với màu sắc trắng kem tự nhiên thì đây hẳn là một sản phẩm phù hợp với hầu hết mọi không gian nội thất.

Thông số kỹ thuật cơ bản:

 • Mã sản phẩm: GN90
 • Màu sắc: Màu trắng kem.
 • Chất liệu: Gỗ sồi tự nhiên.
 • Kích thước: 1m6 x 2m; 1m8 x 2m.
 • Số lượng thang giường: 5 cây, mỗi cây dày 3.5cm và cao 5.5cm.
 • Bảo hành 2 năm, bảo trì vĩnh viễn.
 • Giá bán: 5.600.000 VNĐ - 5.900.000 VNĐ, tùy vào kích thước từ nhỏ đến lớn.

4. Hướng dẫn cách chọn giường ngủ hiện đại phù hợp

Chọn giường ngủ hiện đại
Giường ngủ hiện đại chất liệu gỗ đinh hương

Việc lựa chọn một sản phẩm giường ngủ hiện đại phù hợp đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế nội thất cho phòng ngủ của bạn. Dưới đây là một số tiêu chí mà bạn có thể tham khảo nhằm chọn được chiếc giường ưng ý nhé!

Xác định kích thước

Việc đầu tiên bạn cần làm là xác định kích thước phòng ngủ của bạn và không gian mà bạn có thể dùng để đặt chiếc giường của mình, việc làm này nhằm mục đích cho bạn biết loại giường mà mình sẽ lắp thuộc loại giường cỡ lớn, cỡ trung bình hay cỡ nhỏ.

Xem xét đến các loại kiểu dáng

Giường ngủ hiện đại thường có thiết kế đơn giản, sáng sủa và không có nhiều chi tiết trang trí phức tạp, chính vì vậy chúng thường có thiết kế khá tương đồng với nhau. Tuy nhiên, bạn cũng nên xem qua các mẫu của cửa hàng mà bạn dự tính mua để đưa ra quyết định tốt nhất nhé!

Lựa chọn chất liệu làm giường

Chất liệu đóng một vai trò cực kỳ quan trọng khi lựa chọn các loại giường hiện đại, dân gian ta có câu "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" và nó đúng theo mặt nghĩa đen. Khi lựa chọn sản phẩm bạn cần cân nhắc đưa ra sự lựa chọn chất liệu vừa chất lượng mà còn vừa phù hợp với phong cách nội thất tổng thể của phòng ngủ.

Lựa chọn màu sắc phù hợp

Màu sắc đóng một vai trò vô cùng quan trọng, các loại giường ngủ hiện đại trên thị trường hiện nay thường có những gam màu chủ đạo như màu gỗ tự nhiên, màu trắng, màu đen, xám,… Bạn hãy lựa chọn được một màu sắc phù hợp với tổng thể cũng như sở thích cá nhân nhé!

Sử dụng phù hợp các loại phụ kiện

Để tạo nên sự hoàn thiện đối với một sản phẩm giường ngủ hiện đại thì bạn có thể sử dụng thêm các loại phụ kiện như chăn, ga, gối, nệm trải giường có màu sắc cũng như hoa văn phù hợp với không gian phòng ngủ.

Xác định ngân sách phù hợp

Bước cuối cùng là bạn cần xác định ngân sách dự kiến chi tiêu cho chiếc giường là bao nhiêu, sau đó hãy tìm những chiếc giường ngủ phù hợp với ngân sách dự kiến của bạn. Hãy nên nhớ rằng giá cả luôn đi kèm với chất lượng, đừng tham rẻ mà mua phải sản phẩm kém chất lượng để tránh tình trạng tiền mất tật mang nhé bạn!

5. Cách sử dụng và bảo quản giường ngủ hiện đại

Vệ sinh giường ngủ hiện đại
Sử dụng những dung dịch phù hợp để vệ sinh giường ngủ hiện đại

Sử dụng và bảo quản giường ngủ đúng cách sẽ giúp cho sản phẩm có tuổi thọ lâu bền hơn, ngoài ra chúng còn giúp đảm bảo ngoại hình sản phẩm được sáng đẹp theo thời gian. Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng và bảo quản giường ngủ hiện đại mà bạn có thể tham khảo để sử dụng:

Đối với cách sử dụng hợp lý

 • Sử dụng giường đúng cách: Giường ngủ thường được sử dụng làm nơi để bạn có thể nghỉ ngơi thư giãn. Hãy tránh việc sử dụng giường ngủ vào các hoạt động khác như nhảy trên giường, đứng lên hoặc đặt để những đồ vật nặng ở trên giường.
 • Hãy sử dụng nệm và ga giường để nhằm bảo vệ bề mặt của giường. Điều này có thể phần nào giúp giảm được trầy xước và nhằm bảo vệ chiếc giường khỏi mồ hôi của cơ thể.
 • Thường xuyên lau chùi sạch sẽ: Làm sạch giường và ga giường thường xuyên để nhằm loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn và những tác nhân gây nhiễm trùng khác. Bạn hãy sử dụng chất tẩy và bộ dụng cụ vệ sinh phù hợp.

Đối với cách bảo quản sản phẩm

 • Tránh tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp từ mặt trời là một cách bạn cần làm để bảo quản chiếc giường ngủ của mình, lý do là vì ánh nắng mặt trời thường sẽ gây phai màu và làm mất đi độ bóng của sản phẩm, chính vì vậy hãy tránh đặt giường ở nơi có ánh nắng trực tiếp hoặc bạn có thể sử dụng phần rèm để ngăn ánh sáng chiếu vào sản phẩm nhé!
 • Hãy dùng khăn mềm hoặc bàn chải mềm để làm sạch, tránh sử dụng các vật sắc nhọn hoặc chất tẩy rửa mạnh để nhằm tránh trầy xước hoặc các vết trầy khó chịu.
 • Khi có các chất lỏng đổ lên trên bề mặt sản phẩm thì bạn cần lau bằng khăn sạch và khô ngay lập tức để tránh việc chúng thẩm thấu vào chất liệu gây hỏng hóc sản phẩm nhé!
 • Hãy thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ sản phẩm như cấu trúc giường và các linh phụ kiện đi kèm nhằm đảm bảo chúng hoạt động ổn định và an toàn. Bên cạnh đó nếu gặp vấn đề gì thì hãy liên hệ để sửa chữa và bảo trì ngay bạn nhé!
 • Khi không còn sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài, thì bạn hãy bịt lại và để nó ở những nơi khô ráo và thoáng mát để nhằm tránh khỏi những ảnh hưởng từ tác động của môi trường.

6. Nơi mua giường ngủ hiện đại uy tín chất lượng

Giường ngủ hiện đại tại nội thất Giường Tủ Đẹp
Giường ngủ hiện đại được Giường Tủ Đẹp lắp đặt thực tế tại nhà khách hàng

Nếu bạn đang cần mua một sản phẩm giường ngủ hiện đại nhằm phục vụ cho cuộc sống của mình thì hãy đến cửa hàng nội thất Giường Tủ Đẹp chúng tôi, vì với kinh nghiệm gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực nội thất, chúng tôi hoàn toàn tự hào và tự tin về chất lượng sản phẩm mà chúng tôi cung cấp có thể nói là đứng hàng đầu thị trường hiện nay.

Khi mua sản phẩm tại đơn vị nội thất Giường Tủ Đẹp chúng tôi, bạn sẽ nhận được những giá trị sau:

 • Giảm giá ngay 5% cho 2 khách hàng đầu tiên trong ngày với bất kỳ sản phẩm giường ngủ hiện đại nào.
 • Giao hàng và lắp đặt miễn phí nhanh chóng cho khách hàng thuộc khu vực nội thành TPHCM.
 • Mỗi sản phẩm khi được giao đến tay khách hàng thường được kiểm tra kỹ lưỡng về chất lượng.
 • Sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện nay.
 • Bảo hành, bảo trì sản phẩm đầy đủ nhằm giúp khách hàng an tâm trong quá trình sử dụng.

Trên đây là những thông tin về giường ngủ hiện đại mà nội thất Giường Tủ Đẹp vừa chia sẻ đến bạn. Hy vọng, với những thông tin mà chúng tôi cung cấp có thể phần nào giúp mang đến giá trị cho bạn. Chúc bạn thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và chọn được chiếc giường phù hợp nhé!

Xem thêm nội dung
Liên hệ mua hàng
0918839299
Tư vấn qua Facebook
Tư vấn qua Zalo