Trang chủ Giường Ngủ

Giường Ngủ

Sắp xếp
Mức giá

Giường ngủ hiện đại gỗ gỏ đỏ GN24

Mã sản phẩm: GN24

8.300.000

9.500.000

-12%

Giường ngủ cổ điển gỗ gõ đỏ - GN143

Mã sản phẩm: GN143

121.000.000

137.000.000

-11%

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Hoàng Gia

Mã sản phẩm: GN19

80.000.000

90.000.000

-11%

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Cổ Điển Cao Cấp

Mã sản phẩm: GN01

125.000.000

140.000.000

-10%

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Cao Cấp Tân Cổ Điển

Mã sản phẩm: GN17

77.000.000

87.000.000

-11%

Giường ngủ cổ điển gỗ gõ đỏ - GN139

Mã sản phẩm: GN139

85.000.000

95.000.000

-10%

Giường ngủ tân cổ điển bọc da gỗ đỏ - GN157

Mã sản phẩm: GN157

73.000.000

80.000.000

-8%

Giường ngủ tân cổ điển gỗ gõ đỏ - GN141

Mã sản phẩm: GN141

79.000.000

89.000.000

-11%

Giường ngủ gõ đỏ bọc da - GN153

Mã sản phẩm: GN153

60.000.000

65.000.000

-7%

Giường ngủ gỗ đỏ bọc da - GN155

Mã sản phẩm: GN155

60.000.000

65.000.000

-7%

Giường gỗ đỏ tân cổ điển bọc da - GN159

Mã sản phẩm: GN159

73.000.000

80.000.000

-8%

Giường ngủ tân cổ điển gỗ gõ đỏ - GN161

Mã sản phẩm: GN161

93.000.000

105.000.000

-11%

Giường ngủ tân cổ điển gỗ gõ đỏ - GN163

Mã sản phẩm: GN163

59.000.000

70.000.000

-15%

Giường Gỗ Gõ Đỏ Hoàng Gia

Mã sản phẩm: GN48

70.000.000

77.000.000

-9%

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Đẹp

Mã sản phẩm: GN77

50.000.000

55.000.000

-9%

Giường ngủ gỗ đỏ bọc da cao cấp - GN151

Mã sản phẩm: GN151

44.500.000

49.000.000

-9%

Giường Ngủ Hiện Đại Gỗ Gõ Đỏ

Mã sản phẩm: GN52

22.000.000

24.000.000

-8%

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Dạt Phản

Mã sản phẩm: GN73

31.000.000

34.000.000

-8%

Giường Ngủ Gỗ Đỏ Đẹp

Mã sản phẩm: GN67

23.500.000

25.500.000

-7%

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Nguyên Khối

Mã sản phẩm: GN18

31.000.000

34.000.000

-8%

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Cổ Điển

Mã sản phẩm: GN02

70.000.000

80.000.000

-12%

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Kiểu Nhật Chân Quỳ

Mã sản phẩm: GN115

38.000.000

41.000.000

-7%

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Lào Đẹp

Mã sản phẩm: GN50

21.000.000

23.000.000

-8%

Giường Gỗ Gõ Đỏ Cao Cấp Nam Phi

Mã sản phẩm: GN57

26.000.000

28.000.000

-7%

Giường Gỗ Gõ Đỏ Màu Óc Chó Cao Cấp

Mã sản phẩm: GN111

28.000.000

30.000.000

-6%

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Màu Óc Chó GN112

Mã sản phẩm: GN112

29.000.000

31.000.000

-6%

Giường Gỗ Đỏ Hiện Đại Màu Óc Chó

Mã sản phẩm: GN113

29.000.000

31.000.000

-6%

Giường Gỗ Đỏ Kiểu Nhật Màu Óc Chó

Mã sản phẩm: GN114

37.000.000

41.000.000

-9%

Giường Ngủ Óc Chó Kiểu Nhật Chân Quỳ

Mã sản phẩm: GN135

41.000.000

45.000.000

-8%

Giường Gỗ Gõ Đỏ Đẹp GN78

Mã sản phẩm: GN78

42.000.000

46.000.000

-8%

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ GN47

Mã sản phẩm: GN47

43.000.000

46.000.000

-6%

Giường Ngủ Chân Thấp Gỗ Gõ Đỏ

Mã sản phẩm: GN105

34.000.000

37.000.000

-8%

Giường Gỗ Gõ Đỏ Nam Phi Dạt Phản

Mã sản phẩm: GN49

33.000.000

37.000.000

-10%

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ GN65

Mã sản phẩm: GN65

21.000.000

23.000.000

-8%

Giường Ngủ Gõ Đỏ Lào

Mã sản phẩm: GN68

22.500.000

24.500.000

-8%

Giường Có Ngăn Kéo Gỗ Gõ Đỏ

Mã sản phẩm: GN76

26.000.000

28.000.000

-7%

Giường Gỗ Gõ Đỏ Nữ Hoàng Tự Nhiên

Mã sản phẩm: GN29

25.500.000

28.000.000

-8%

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Nữ Hoàng

Mã sản phẩm: GN37

23.000.000

25.000.000

-8%

Giường gỗ gõ đỏ - GN147

Mã sản phẩm: GN147

25.500.000

29.000.000

-12%

Giường Gỗ Gõ Đỏ Nguyên Khối Hoa Hồng

Mã sản phẩm: GN71

75.000.000

85.000.000

-11%

Giường ngủ gỗ gõ đỏ - GN145

Mã sản phẩm: GN145

28.000.000

31.000.000

-9%

Giường Gỗ Gõ Đỏ Dạt Phản Tự Nhiên

Mã sản phẩm: GN72

22.000.000

25.000.000

-12%

Giường ngủ gỗ đỏ - GN149

Mã sản phẩm: GN149

28.000.000

32.000.000

-12%

Giường Gỗ Đỏ Dạt Phản

Mã sản phẩm: GN51

18.500.000

20.500.000

-9%

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Đẹp Hiện Đại

Mã sản phẩm: GN63

20.500.000

22.500.000

-8%

Giường Gỗ Gõ Đỏ GN34

Mã sản phẩm: GN34

18.500.000

20.500.000

-9%

Giường Ngủ Chân Thấp Gỗ Đỏ GN106

Mã sản phẩm: GN106

13.500.000

15.000.000

-10%

Giường Chân Thấp Gỗ Đỏ Kiểu Nhật

Mã sản phẩm: GN98

15.100.000

16.500.000

-8%

Giường Ngủ Đẹp Hiện Đại Gỗ Đỏ GN99

Mã sản phẩm: GN99

8.000.000

9.000.000

-11%

Giường Gỗ Đỏ Ngăn Kéo Đầu Giường

Mã sản phẩm: GN116

10.000.000

11.500.000

-13%

Giường Gỗ Giá Rẻ Gõ Đỏ

Mã sản phẩm: GN66

7.000.000

8.000.000

-12%

Giường Gỗ Cẩm Nam Phi

Mã sản phẩm: GN80

35.000.000

38.000.000

-7%

Giường Cẩm Gỗ Tự Nhiên

Mã sản phẩm: GN79

38.000.000

41.000.000

-7%

Giường Ngủ Gỗ Cẩm GN81

Mã sản phẩm: GN81

45.000.000

48.000.000

-6%

Giường Ngủ Gỗ Cẩm Việt

Mã sản phẩm: GN83

300.000.000

330.000.000

-9%

Giường Ngủ Gỗ Cẩm Lai

Mã sản phẩm: GN82

80.000.000

90.000.000

-11%

Giường Gỗ Cẩm Nguyên Khối

Mã sản phẩm: GN84

400.000.000

430.000.000

-6%

Giường Gỗ Căm Xe Nguyên Khối

Mã sản phẩm: GN85

18.000.000

20.000.000

-10%

Giường Gỗ Căm Xe Dạt Phản

Mã sản phẩm: GN87

14.500.000

16.000.000

-9%

Giường Ngủ Gỗ Căm Xe GN86

Mã sản phẩm: GN86

14.500.000

16.000.000

-9%

Giường Ngủ Gỗ Căm Xe GN88

Mã sản phẩm: GN88

17.000.000

18.500.000

-8%

Giường Gỗ Mun GN46

Mã sản phẩm: GN46

24.000.000

27.000.000

-11%

Giường Ngủ Gỗ Mun GN75

Mã sản phẩm: GN75

26.500.000

29.500.000

-10%

Giường Ngủ Gỗ Mun Hoa Lá Tây

Mã sản phẩm: GN74

25.000.000

28.000.000

-10%

Giường Gỗ Mun Xà Cong

Mã sản phẩm: GN43

21.000.000

23.000.000

-8%

Giường Ngủ Gỗ Mun Tân Cổ Điển

Mã sản phẩm: GN44

360.000.000

390.000.000

-7%

Giường Hộc Kéo Gỗ Đinh Hương

Mã sản phẩm: GN96

13.500.000

15.000.000

-10%

Giường Gỗ Đinh Hương GN09

Mã sản phẩm: GN09

11.000.000

12.000.000

-8%

Giường Ngủ Gỗ Đinh Hương Hiện Đại

Mã sản phẩm: GN30

13.500.000

14.500.000

-6%

Giường Ngủ Có Ngăn Kéo Hiện Đại Gỗ Đinh Hương

Mã sản phẩm: GN97

14.500.000

15.500.000

-6%

Giường Ngủ Gỗ Đinh Hương Nữ Hoàng

Mã sản phẩm: GN15

11.500.000

13.000.000

-11%

Giường Ngủ Gỗ Hương Đá Cao Cấp GN131

Mã sản phẩm: GN131

32.000.000

35.000.000

-8%

Giường Gỗ Hương Đá Dạt Phản

Mã sản phẩm: GN56

12.500.000

14.000.000

-10%

Giường Ngủ Gỗ Hương Đá Kiểu Nhật Chân Quỳ

Mã sản phẩm: GN130

15.600.000

16.700.000

-6%

Giường Ngủ Nữ Hoàng Gỗ Hương Đá

Mã sản phẩm: GN55

14.000.000

15.000.000

-6%

Giường Gỗ Hương Đá Đỏ Cao Cấp GN21

Mã sản phẩm: GN21

17.000.000

22.000.000

-22%

Giường Ngủ Gỗ Hiện Đại Hương Đá

Mã sản phẩm: GN101

11.500.000

12.500.000

-8%

Giường Ngủ Gỗ Hương Đá Đẹp GN62

Mã sản phẩm: GN62

12.500.000

14.000.000

-10%

Giường Ngủ Đẹp Hiện Đại Hương Đá

Mã sản phẩm: GN61

12.500.000

14.000.000

-10%

Giường Gấp Thông Minh

Mã sản phẩm: GN136

4.300.000

5.000.000

-14%

Giường ngủ hiện đại gỗ cẩm - GN144

Mã sản phẩm: GN144

18.000.000

20.000.000

-10%

Giường ngủ kiểu nhật gỗ cẩm - GN142

Mã sản phẩm: GN142

18.000.000

20.000.000

-10%

Giường Gỗ Hương Vân Dạt Phản

Mã sản phẩm: GN31

11.500.000

12.500.000

-8%

Giường Ngủ Gỗ Nữ Hoàng Hương Vân

Mã sản phẩm: GN33

12.500.000

14.000.000

-10%

Giường Ngủ Gỗ Hiện Đại Hương Vân

Mã sản phẩm: GN32

13.500.000

15.000.000

-10%

Giường Gấp Gỗ

Mã sản phẩm: GN23

9.700.000

12.000.000

-19%

Ghế Gấp Thành Giường

Mã sản phẩm: GN25

3.500.000

4.000.000

-12%

Giường Ngủ Kiểu Nhật Gỗ Xoan Đào

Mã sản phẩm: GN127

13.100.000

15.000.000

-12%

Giường Ngủ Gỗ Xoan Đào Nữ Hoàng

Mã sản phẩm: GN11

9.000.000

10.000.000

-10%

Giường Kiểu Nhật Gỗ Xoan Đào

Mã sản phẩm: GN16

9.500.000

11.000.000

-13%

Giường Ngủ Gỗ Xoan Đào Lào

Mã sản phẩm: GN54

10.500.000

12.000.000

-12%

Giường Tân Cổ Điển Gỗ Xoan Đào

Mã sản phẩm: GN03

12.500.000

13.500.000

-7%

Giường Gấp Gỗ GN140

Mã sản phẩm: GN140

7.500.000

8.500.000

-11%

Giường Gỗ Xoan Đào Tân Cổ Điển

Mã sản phẩm: GN60

9.500.000

11.000.000

-13%

Giường Ngủ Có Ngăn Kéo Gỗ Xoan Đào

Mã sản phẩm: GN05

11.000.000

12.000.000

-8%

Ghế Kéo Thành Giường

Mã sản phẩm: GN137

7.500.000

9.000.000

-16%

Giường Ngủ Gỗ Xoan Đào Dạt Phản

Mã sản phẩm: GN04

8.700.000

9.700.000

-10%

Giường Ngủ Gỗ Xoan Đào Trơn Hiện Đại

Mã sản phẩm: GN28

9.300.000

10.300.000

-9%

Giường Gỗ Xoan Đào 1m8x2m

Mã sản phẩm: GN27

9.000.000

10.000.000

-10%

Giường Có Hộc Tủ Gỗ Xoan Đào

Mã sản phẩm: GN06

9.500.000

11.000.000

-13%

Giường Hộc Kéo Gỗ Xoan Đào

Mã sản phẩm: GN13

9.000.000

10.000.000

-10%

Mẫu Giường Gấp Gỗ Đẹp

Mã sản phẩm: GN26

3.500.000

4.000.000

-12%

Giường Gỗ Sồi Nga Nữ Hoàng Dạt Phản

Mã sản phẩm: GN103

6.800.000

7.500.000

-9%

Giường Ngủ Có Ngăn Kéo Gỗ Sồi Nga

Mã sản phẩm: GN109

9.000.000

10.000.000

-10%

Giường Gỗ Sồi Nữ Hoàng Dạt Phản

Mã sản phẩm: GN104

6.800.000

7.500.000

-9%

Giường Gỗ Sồi Nga Nữ Hoàng

Mã sản phẩm: GN35

5.300.000

6.000.000

-11%

Giường Gỗ Sồi Có Ngăn Kéo

Mã sản phẩm: GN41

7.200.000

8.000.000

-10%

Giường Ngủ Gỗ Sồi Nga Nữ Hoàng

Mã sản phẩm: GN36

5.300.000

6.000.000

-11%

Giường Ngủ Gỗ Sồi Kiểu Bệt

Mã sản phẩm: GN122

5.300.000

5.800.000

-8%

Giường Ngủ Gỗ Sồi Đẹp Hiện Đại

Mã sản phẩm: GN92

5.300.000

5.800.000

-8%

Giường Ngủ Có Ngăn Kéo Gỗ Sồi

Mã sản phẩm: GN108

9.000.000

10.000.000

-10%

Giường Gỗ Sồi Chân Thấp Kiểu Nhật

Mã sản phẩm: GN123

5.300.000

5.800.000

-8%

Giường Phản Gỗ Sồi Nga

Mã sản phẩm: GN91

5.300.000

5.700.000

-7%

Giường Ngủ Gỗ Sồi Dạt Phản

Mã sản phẩm: GN95

5.300.000

5.700.000

-7%

Giường Ngủ Đẹp Hiện Đại Gỗ Sồi

Mã sản phẩm: GN90

5.600.000

6.000.000

-6%

Giường Ngủ Gỗ Sồi Đẹp Dạt Phản

Mã sản phẩm: GN94

5.200.000

5.700.000

-8%

Giường Ngủ Gỗ Sồi Hiện Đại Có Ngăn Kéo

Mã sản phẩm: GN93

7.700.000

8.500.000

-9%

Giường Gỗ Sồi GN08

Mã sản phẩm: GN08

3.700.000

4.200.000

-11%

Giường Gỗ Sồi 1m6

Mã sản phẩm: GN40

3.700.000

4.300.000

-13%

Giường Ngủ Gỗ Sồi Kiểu Nhật

Mã sản phẩm: GN120

3.700.000

4.200.000

-11%

Giường Bệt Gỗ Sồi

Mã sản phẩm: GN121

3.700.000

4.200.000

-11%

Giường Ngủ Gỗ Sồi Nga Trắng Kem

Mã sản phẩm: GN07

3.700.000

4.200.000

-11%

Giường Ghế Gấp Gỗ

Mã sản phẩm: GN138

4.300.000

5.000.000

-14%

Giá Giường Ngủ Gỗ Sồi

Mã sản phẩm: GN39

3.700.000

4.200.000

-11%

Giường Gỗ Sồi Trơn Hiện Đại

Mã sản phẩm: GN89

4.100.000

4.500.000

-8%

Giường Gỗ Sồi Nga Có Ngăn Kéo

Mã sản phẩm: GN10

7.100.000

8.000.000

-11%

Giường ngủ đóng một vai trò quan trọng đối với chất lượng giấc ngủ trong cuộc sống hiện đại ngày nay vì nó giúp đảm bảo sức khỏe và tinh thần của mỗi người. Ngoài ra, chúng còn mang đến vẻ đẹp thẩm mỹ cho không gian phòng ngủ. Dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn những thông tin về dòng sản phẩm nội thất thiết yếu này để bạn hiểu rõ hơn nhé!

1. Các loại giường ngủ phổ biến hiện nay

Giường ngủ hoàng gia
Loại giường ngủ hoàng gia chất liệu gỗ gõ đỏ tự nhiên

Giường Đơn

Đây là loại giường có kích thước nhỏ, thích hợp cho 1 người nằm và thường được sử dụng trong các phòng ngủ có sự hạn chế về mặt diện tích.

Giường Đôi

Đây là loại giường có kích thước lớn hơn giường đơn và với không gian rộng thì giường đôi phù hợp với 2 người nằm. Giường đôi thường được sử dụng trong các phòng ngủ của các cặp đôi.

Giường Nữ Hoàng

Đây là loại giường có kích thước và không gian lớn hơn giường đôi, nhằm mang đến một không gian thoải mái hơn cho hai người nằm.

Giường Hoàng Gia

Đây là loại giường có kích thước lớn nhất cho nên thường được sử dụng ở trong các phòng ngủ có không gian rộng. Giường hoàng gia mang đến một không gian rộng rãi dành cho hai người và có thể có thêm cả trẻ em mà vẫn thoải mái.

Giường Tầng

Đây là loại giường có từ hai hoặc nhiều giường xếp chồng lên nhau, nhằm mục đích tối ưu hóa không gian và thường được sử dụng trong các phòng ngủ của trẻ em, ký túc xá, nhà trọ,…

Giường Ngủ Thông Minh

Giường ngủ thông minh hay còn được gọi là Giường Sofa, đây là loại giường có thể linh hoạt chuyển đổi từ một chiếc ghế sofa thành một chiếc giường và ngược lại.

Giường Điều Chỉnh

Đây là loại giường giúp người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh góc nghiêng và độ cao tùy thích nhằm tìm được một vị trí phù hợp và thoải mái nhất qua đó giúp hỗ trợ sức khỏe một cách hiệu quả.

Giường Tân Cổ Điển/ Cổ Điển

Giường ngủ cổ điển là loại giường được làm từ chất liệu gỗ tự nhiên và có một nét thiết kế cổ điển, tinh tế.

Giường Ngủ Hiện Đại

Với một thiết kế mang phong cách hiện đại, đơn giản và thường được làm từ các chất liệu như gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp và các loại kim loại khác nhau.

Giường Ngủ Kiểu Nhật

Giường ngủ kiểu Nhật sở hữu một phong cách thiết kế độc đáo, không hề giống với đa số các loại giường ngủ hiện nay trên thị trường. Loại giường này thường được thiết kế một cách tinh giản cùng một chiều cao được xem gần như là thấp nhất hiện nay.

2. Lợi ích của giường ngủ

Giường ngủ đinh hương chân cao
Một chiếc giường ngủ cao ráo giúp ngăn cách hơi ấm từ mặt đất

Chiếc giường ngủ đóng góp một phần rất quan trọng vào chất lượng của chúng ta hiện nay, hãy cùng nội thất Giường Tủ Đẹp điểm qua những công dụng và lợi ích mà chiếc giường ngủ mang lại ngay sau đây:

Hỗ trợ cột sống

Một chiếc giường ngủ đạt chất lượng có thể giúp mang đến sự nâng đỡ và hỗ trợ cần thiết dành cho cột sống, nhằm giúp giảm được những áp lực đè lên các khớp và cơ bắp, điều này giúp giảm được các triệu chứng đau nhức một cách hiệu quả.

Nâng cao chất lượng giấc ngủ

Một chiếc giường ngủ thoải mái sẽ giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ và duy trì được trạng thái ngủ sâu, qua đó phần nào giúp cải thiện và nâng cao chất lượng giấc ngủ một cách hiệu quả.

Hỗ trợ nâng cao sức khỏe tổng thể

Việc sử dụng một chiếc giường ngủ sẽ mang lại cho bạn một giấc ngủ tốt, từ đó giúp cải thiện sức khỏe như tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung, cũng như giảm được các nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Mang đến sự thoải mái

Một chiếc giường ngủ có chất lượng cao thường được thiết kế nhằm mang đến sự thoải mái khi nằm ngủ cũng như giúp bạn cảm thấy thoải mái và thư giãn hơn.

Ngăn hơi ẩm từ mặt đất

Việc nằm ngủ ở trên mặt đất được biết đến là có khả năng giúp bạn cảm thấy thoải mái, có thể linh hoạt thay đổi các tư thế khác nhau và giúp cho các mạch máu được lưu thông một cách hiệu quả. Tuy nhiên, về lâu dài bạn sẽ gặp nhiều vấn đề về sức khỏe khi tiếp xúc với hơi ẩm ở dưới mặt đất bốc lên.

Việc sử dụng một chiếc giường ngủ sẽ giúp bạn ngăn chặn khỏi tiếp xúc trực tiếp với hơi ẩm bốc lên từ mặt đất, qua đó giúp cho chất lượng giấc ngủ và sức khỏe được tốt hơn khi sử dụng trong thời gian dài.

Giường ngủ giúp nâng tầm không gian nội thất

Một chiếc giường ngủ không chỉ được biết đến với nhiều lợi ích về mặt sức khỏe mà chúng còn giúp tô điểm thêm cho không gian nội thất, đặc biệt là không gian phòng ngủ.

Ngày nay, với sự đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng, chất liệu,… chiếc giường đã dần trở thành một sản phẩm trang trí nội thất ấn tượng. Bằng việc kết hợp tinh tế giữa phong cách thiết kế phòng ngủ và phong cách của chiếc giường nhằm tạo nên điểm nhấn cho không gian và tính thẩm mỹ cho căn phòng một cách hiệu quả.

Nhiều tiện ích và tính năng

Những chiếc giường ngủ ngày nay được thiết kế với nhiều mẫu mã và kiểu dáng khác nhau, bên cạnh đó chúng còn được trang bị thêm những tiện ích như có hộc kéo để đựng đồ ở ngay bên dưới, có thể dễ dàng gấp gọn thành ghế để giúp tăng thêm diện tích cho không gian,…

3. Top 8 mẫu giường ngủ bán chạy tại nội thất Giường Tủ Đẹp

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều mẫu mã sản phẩm giường ngủ khác nhau, điều đó khiến cho khách hàng khó khăn trong việc đưa ra sự lựa chọn về một sản phẩm ưng ý, vậy hãy cùng tìm hiểu 6 mẫu sản phẩm bán chạy bên dưới của chúng tôi để bạn có thể tham khảo thêm nhé!

3.1. Mẫu giường ngủ gỗ sồi dạt phản GN95

Giường ngủ gỗ sồi mã GN95
Hình ảnh thực tế khách hàng đã lắp đặt và sử dụng giường GN95

Đây được xem là mẫu giường ngủ hiện đại có thiết kế đơn giản, đi kèm với màu sắc và mức giá phù hợp nên nhận được sự ủng hộ của rất nhiều khách hàng.

Thông số kỹ thuật:

 • Mã sản phẩm: GN95
 • Màu sắc: Màu nâu cánh gián
 • Chất liệu: Gỗ sồi Nga tự nhiên
 • Kích thước giường: 1m2 x 2m; 1m4 x 2m; 1m6 x 2m; 1m8 x 2m.
 • Số lượng thang: 5 cây
 • Dạt giường có khung bao dày 3cm, nan dạt dày 1.2cm.
 • Giá bán: 5.300.000 VNĐ - 5.900.000 VNĐ, tùy vào kích thước từ nhỏ đến lớn.

Thông tin giá bán cụ thể giường GN95:

Mã sản phẩm Chất liệu Màu sắc Kích thước Giá gốc Giá bán
GN95 Gỗ sồi Nga Nâu cánh gián 1m2 x 2m 4.000.000đ 3.400.000đ
GN95 Gỗ sồi Nga Nâu cánh gián 1m4 x 2m 4.200.000đ 3.600.000đ
GN95 Gỗ sồi Nga Nâu cánh gián 1m6 x 2m 4.300.000đ 3.700.000đ
GN95 Gỗ sồi Nga Nâu cánh gián 1m8 x 2m 4.600.000đ 4.000.000đ
Táp đầu giường Gỗ sồi Nga Nâu cánh gián 54cm x 41cm 1.500.000đ 1.400.000đ/cái

3.2. Mẫu giường ngủ gỗ sồi có ngăn kéo GN41

Giường ngủ gỗ sồi có ngăn kéo
Chiếc giường bằng chất liệu gỗ sồi có ngăn kéo GN41

Giường ngủ GN41 là mẫu giường ngủ có ngăn kéo được làm từ chất liệu gỗ sồi tự nhiên và được trang bị thêm 2 hộc kéo phía bên dưới nhằm tăng thêm tính tiện nghi khi sử dụng sản phẩm.

Thông số kỹ thuật:

 • Mã sản phẩm: GN41
 • Màu sắc: Màu trắng kem tự nhiên
 • Chất liệu: Gỗ sồi Nga
 • Kích thước giường: 1m2 x 2m; 1m4 x 2m; 1m6 x 2m; 1m8 x 2m.
 • Số lượng thang: 5 cây
 • Dạt giường có khung bao dày 3cm, nan dạt dày 1.2cm.
 • Giá bán: 7.200.000 VNĐ - 8.000.000 VNĐ, tùy vào kích thước từ nhỏ đến lớn.

Thông tin giá bán cụ thể giường GN41:

Mã sản phẩm Chất liệu Kích thước Giá gốc (VNĐ) Giá bán (VNĐ)
GN41 Gỗ sồi Nga 1m2 x 2m 8.000.000 7.200.000
GN41 Gỗ sồi Nga 1m4 x 2m 8.300.000 7.500.000
GN41 Gỗ sồi Nga 1m6 x 2m 8.500.000 7.700.000
GN41 Gỗ sồi Nga 1m8 x 2m 8.800.000 8.000.000

3.3. Mẫu giường ngủ hiện đại gỗ gõ đỏ GN52

Giường ngủ hiện đại gỗ gõ đỏ
Giường ngủ hiện đại gỗ gõ đỏ GN52

Giường ngủ gỗ tự nhiên hiện đại GN52 được biết đến là một sản phẩm làm từ chất liệu gỗ gõ đỏ quý hiếm, cao cấp với độ nặng và độ bền hàng đầu hiện nay.

Thông số kỹ thuật:

 • Mã sản phẩm: GN52
 • Màu sắc: Màu gỗ tự nhiên.
 • Chất liệu: Gỗ gõ đỏ.
 • Đầu giường cao 100cm, đầu thấp cao 40cm, vai giường dày 4cm, cao 22cm.
 • Kích thước giường: 1m6 x 2m; 1m8 x 2m; 2m x 2m.
 • Số lượng thang: 5 cây.
 • Dạt giường có khung bao dày 3cm, nan dạt dày 1.2cm.
 • Giá bán: 22.000.000 VNĐ - 28.000.000 VNĐ, tùy vào kích thước từ nhỏ đến lớn.

Thông tin giá bán cụ thể giường GN52:

Mã sản phẩm Chất liệu Kích thước Giá gốc (VNĐ) Giá bán (VNĐ)
GN52 Gỗ gõ đỏ 1m6 x 2m 24.000.000 22.000.000
GN52 Gỗ gõ đỏ 1m8 x 2m 26.000.000 24.000.000
GN52 Gỗ gõ đỏ 2m x 2m2 31.000.000 28.000.000
Táp đầu giường Gỗ gõ đỏ 54cm x 41cm 5.000.000 4.000.000/ cái

3.4. Mẫu giường ngủ thông minh GN25

Giường gấp thông minh GN25
Chiếc giường gấp gỗ thông minh GN25

Giường gấp gỗ thông minh GN25 được làm từ chất liệu gỗ xoan đào với sự đa năng vượt trội giúp bạn linh hoạt dễ dàng thay đổi từ giường sang ghế một cách nhanh chóng.

Thông số kỹ thuật:

 • Mã sản phẩm: GN25
 • Màu sắc: Màu nâu cánh gián của gỗ xoan đào.
 • Chất liệu: Gỗ xoan đào Nam Phi.
 • Kích thước lọt lòng của giường: 1m2 x 2m; 1m4 x 2m; 1m6 x 2m.
 • Phản giường và thang giường: 7 cây.
 • Vai giường có độ dày 5cm với chiều cao là 23cm.
 • Giá bán: 3.500.000 VNĐ - 4.700.000 VNĐ, tùy vào kích thước từ nhỏ đến lớn.

Thông tin giá bán cụ thể giường GN25:

Mã sản phẩm Chất liệu Kích thước Giá gốc (VNĐ) Giá bán (VNĐ)
GN25 Gỗ xoan đào 1m2 x 1m9 4.000.000 3.500.000
GN25 Gỗ xoan đào 1m4 x 1m9 4.500.000 4.000.000
GN25 Gỗ xoan đào 1m6 x 2m 5.500.000 4.700.000

3.5. Mẫu giường gấp thông minh gỗ xoan đào GN23

Giường gấp gỗ xoan đào thông minh
Sản phẩm giường gấp thông minh gỗ xoan đào GN23

Một mẫu giường gấp được rất nhiều khách hàng tin chọn sử dụng, với sự chắc chắn cùng một sự linh hoạt cao đi kèm với nét thẩm mỹ dành cho không gian ngôi nhà nên chiếc giường nhận được nhiều sự yêu thích.

Thông số kỹ thuật:

 • Mã sản phẩm: GN23
 • Màu sắc: Màu nâu cánh gián.
 • Chất liệu: Gỗ xoan đào tự nhiên.
 • Kích thước giường: 1m2 x 2m; 1m4 x 2m; 1m6 x 2m.
 • Bảo hành 2 năm, bảo trì vĩnh viễn.
 • Giá bán: 9.700.000 VNĐ - 11.500.000 VNĐ, tùy vào kích thước từ nhỏ đến lớn.

Thông tin giá bán cụ thể giường GN23:

Mã sản phẩm Chất liệu Kích thước Giá gốc (VNĐ) Giá bán (VNĐ)
GN23 Gỗ xoan đào 1m2 x 2m 12.000.000 9.700.000
GN23 Gỗ xoan đào 1m4 x 2m 13.000.000 10.500.000
GN23 Gỗ xoan đào 1m6 x 2m 14.000.000 11.500.000

3.6. Mẫu giường ngủ gỗ đỏ đẹp GN67

Giường ngủ gỗ gõ đỏ đẹp
Mẫu giường gỗ gõ đỏ đẹp GN67 sang trọng, chắc chắn

Một chiếc giường thể hiện sự chắc chắn, sang trọng, mang phong cách của một chiếc giường cổ điển cách tân hay còn được gọi là giường ngủ tân cổ điển, chiếc giường được những gia đình có điều kiện săn đón ngay từ những ngày đầu có mặt.

Thông số kỹ thuật:

 • Mã sản phẩm: GN67
 • Màu sắc: Màu gỗ tự nhiên.
 • Chất liệu: Gỗ gõ đỏ.
 • Đầu giường cao 120cm, đầu thấp cao 50cm, vai giường dày đến 4cm và cao 23cm.
 • Kích thước giường: 1m6 x 2m; 1m8 x 2m; 2m x 2m2.
 • Dạt giường có khung bao dày đến 3cm, nan dạt có độ dày 1.2cm.
 • Số lượng thang: 5 cây
 • Bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn.
 • Giá bán: 23.500.000 VNĐ - 28.500.000 VNĐ, tùy vào kích thước từ nhỏ đến lớn.

Thông tin giá bán cụ thể giường GN67:

Mã sản phẩm Chất liệu Kích thước Giá gốc (VNĐ) Giá bán (VNĐ)
GN67 Gỗ gõ đỏ 1m6 x 2m 25.500.000 23.500.000
GN67 Gỗ gõ đỏ 1m8 x 2m 28.000.000 25.500.000
GN67 Gỗ gõ đỏ 2m x 2m 31.000.000 27.000.000
GN67 Gỗ gõ đỏ 2m x 2m2 32.000.000 28.500.000
Táp đầu giường Gỗ gõ đỏ 54cm x 41cm 5.000.000 4.000.000/ cái

3.7. Mẫu giường ngủ gỗ đinh hương hiện đại GN30

Giường ngủ gỗ đinh hương hiện đại
Giường ngủ gỗ đinh hương hiện đại

Giường ngủ gỗ đinh hương hiện đại được nhiều khách hàng có gu thẩm mỹ tinh tế, nhẹ nhàng và đi theo xu hướng hiện đại ưu thích lựa chọn sử dụng.

Thông số kỹ thuật:

 • Mã sản phẩm: GN30
 • Màu sắc: Màu gỗ tự nhiên.
 • Chất liệu: Gỗ đinh hương.
 • Đầu giường cao 100cm, đầu thấp cao 40cm, vai giường dày đến 3cm và cao 21cm.
 • Kích thước giường: 1m6 x 2m; 1m8 x 2m.
 • Dạt giường có khung bao dày đến 3cm, nan dạt có độ dày 1.2cm.
 • Số lượng thang: 5 cây
 • Bảo hành 2 năm, bảo trì vĩnh viễn.
 • Giá bán: 13.500.000 VNĐ - 14.000.000 VNĐ, tùy vào kích thước từ nhỏ đến lớn.

Thông tin giá bán cụ thể giường GN30:

Mã sản phẩm Chất liệu Kích thước Giá gốc (VNĐ) Giá bán (VNĐ)
GN30 Gỗ đinh hương 1m6 x 2m 14.500.000 13.500.000
GN30 Gỗ đinh hương 1m8 x 2m 15.000.000 14.000.000
Táp đầu giường Gỗ đinh hương 54cm x 41cm 2.500.000 1.700.000/ cái

3.8. Mẫu giường ngủ gỗ xoan đào trơn GN28

Giường ngủ gỗ xoan đào trơn
Giường ngủ trơn gỗ xoan đào

Giường ngủ xoan đào dạng trơn sở hữu nét thiết kế toát lên vẻ đẹp sang trọng, quyến rũ. Ngoài một vẻ ngoài đẹp mắt thì chiếc giường này còn sở hữu sự chắc chắn, vững chãi.

Thông số kỹ thuật:

 • Mã sản phẩm: GN28
 • Màu sắc: Màu nâu cánh gián.
 • Chất liệu: Gỗ xoan đào tự nhiên.
 • Đầu giường cao 100cm, đầu thấp cao 40cm, vai giường dày đến 3cm và cao 21cm.
 • Kích thước giường: 1m6 x 2m; 1m8 x 2m, ngoài ra có thể thiết kế theo kích thước đặt hàng của quý khách.
 • Dạt giường có khung bao dày đến 3cm, nan dạt có độ dày 1.2cm.
 • Số lượng thang: 5 cây
 • Bảo hành 2 năm, bảo trì vĩnh viễn.
 • Giá bán: 9.300.000 VNĐ - 9.800.000 VNĐ, tùy vào kích thước từ nhỏ đến lớn.

Thông tin giá bán cụ thể giường GN28:

Mã sản phẩm Chất liệu Kích thước Giá gốc (VNĐ) Giá bán (VNĐ)
GN28 Gỗ xoan đào 1m6 x 2m 10.300.000 9.300.000
GN28 Gỗ xoan đào 1m8 x 2m 10.800.000 9.800.000
Táp đầu giường Gỗ xoan đào 54cm x 41cm 1.700.000 1.500.000/ cái

4. Hướng dẫn cách chọn giường ngủ phù hợp

Bố trí giường ngủ
Bố trí giường ngủ sao cho thông thoáng ở khu vực phòng khách

Chọn cho mình chiếc giường ngủ phù hợp không chỉ giúp bạn có được một giấc ngủ thật ngon mà còn góp phần vào việc tạo nên một không gian nghỉ ngơi thư giãn và phong cách của riêng bạn. Dưới đây, hãy cùng điểm qua những tiêu chí dựa trên trải nghiệm thực tế của chúng tôi để nhằm chọn được chiếc giường phù hợp bạn nhé!

4.1. Tính toán kích thước

Xác định diện tích của căn phòng là việc làm đầu tiên bạn cần thực hiện nhằm chọn được chiếc giường phù hợp, sau đó hãy đảm bảo rằng khi giường được lắp đặt xong thì bạn vẫn còn đủ không gian để có thể thoải mái di chuyển xung quanh giường hoặc có thể đặt được các đồ vật khác xung quanh.

Tính toán kích thước chiếc giường ngủ: Bạn cần cân nhắc lựa chọn kích thước của chiếc giường so với căn phòng sao cho cân đối, vì một chiếc giường quá nhỏ có thể làm mất đi tính thẩm mỹ của chiếc giường và ngược lại một chiếc giường quá lớn có thể khiến cho căn phòng của bạn trở nên chật chội hơn bao giờ hết.

4.2. Xác định số lượng người sử dụng

Một việc làm quan trọng khác trong việc lựa chọn đúng chiếc giường phù hợp là bạn cần xác định số lượng người sẽ dùng chiếc giường, nếu chỉ một người sử dụng thì một chiếc giường đơn là có thể đủ để thoải mái rồi.

Tuy nhiên, nếu gia đình bạn có số lượng người nhiều thì nên sử dụng chiếc giường có kích thước lớn hơn với sức chứa nhiều hơn để có thể thoải mái trong việc nằm ngủ nghỉ.

4.3. Xác định mục đích sử dụng và ngân sách

Nếu bạn đang cần tính đa năng của chiếc giường, như việc tối ưu hóa không gian thì bạn có thể cân nhắc lựa chọn các loại giường gấp thông minh hoặc bạn cần sử dụng ngăn kéo để đựng đồ thì hãy lựa chọn các loại giường có hộc kéo bên dưới. Còn nếu bạn là người chỉ cần một chiếc giường đơn giản để nằm thì hầu hết các loại giường hiện nay đều đáp ứng được.

Ngân sách khi lựa chọn chiếc giường phù hợp đóng một vai trò quan trọng, vì vậy bạn cần xác định được ngân sách của mình sau đó nên cân nhắc giữa giá cả và chất lượng. Lời khuyên là bạn nên đầu tư vào một chiếc giường có chất lượng tốt dù nó có giá thành cao hơn thị trường đôi chút, vì bạn sẽ cảm nhận được sự bền bỉ và hữu ích trong thời gian dài về sau.

4.4. Chất liệu và phong cách thiết kế

Hiện nay trên thị trường có đa dạng các loại chất liệu làm giường ngủ khác nhau như: Gỗ tự nhiên, kim loại, gỗ công nghiệp và các chất liệu khác, chính vì vậy việc lựa chọn chất liệu sẽ ảnh hưởng đến bề ngoài và độ bền của chiếc giường.

Một điểm cần phải lưu ý nữa là phong cách thiết kế của chiếc giường nên phù hợp với phong cách nội thất phòng ngủ của bạn, những điều đó có thể bao gồm: thiết kế, màu sắc,…

4.5. Độ cứng của loại nệm lắp trên giường

Để có một giấc ngủ ngon, ngoài việc sử dụng một chiếc giường phù hợp, thì bạn cần lựa chọn cho mình một chiếc nệm đúng.

Độ cứng của chiếc nệm nên phù hợp với nhu cầu sức khỏe, sở thích cá nhân cũng như các yếu tố như chất liệu nệm, sản phẩm có hỗ trợ lưng hay cột sống không,…

4.6. Đánh giá phản hồi và trải nghiệm thực tế

Hãy sử dụng các đánh giá của khách hàng đã mua sản phẩm để làm thông tin tham khảo nhằm đưa ra quyết định một cách đúng đắn và phù hợp.

Một điều cuối cùng để giúp bạn có thể chọn được chiếc giường phù hợp là hãy nằm lên và trải nghiệm thực tế chiếc giường trước khi mua để xem có thể đáp ứng được sự thoải mái và nhu cầu cá nhân không.

5. Những lưu ý khi sử dụng giường ngủ

Lau chùi giường ngủ
Vệ sinh giường ngủ một cách định kỳ

Để một chiếc giường ngủ có thể sử dụng được trong một thời gian dài, thì bạn cần đảm bảo những tiêu chí sau đây:

Tránh nhảy lên giường

Hãy hạn chế những hành động như nhảy thẳng lên hoặc sử dụng một lực quá mạnh lên giường vì điều này có thể gây nên tình trạng gãy hỏng khung giường.

Bảo dưỡng định kỳ

Hãy kiểm tra các bộ phận của giường một cách định kỳ nhằm chắc chắn rằng tất cả các khớp nối cũng như ốc vít đều được siết chặt và không có bất kỳ một dấu hiệu hỏng hóc nào.

Vệ sinh định kỳ

Bạn nên giữ cho chiếc giường sạch sẽ bằng việc hút bụi định kỳ và hãy làm sạch vết bẩn ngay lập tức để tránh tình trạng vết bẩn cứng đầu cũng như có mùi hôi.

Bên cạnh đó, bạn cũng không nên ăn uống ngay trên giường để tránh vấy bẩn vào nệm hoặc khung giường.

Giữ một cân nặng tổng thể phù hợp

Hãy tuân thủ mức giới hạn cân nặng mà nhà sản xuất khuyến nghị cho bạn để không làm quá tải bộ khung giường.

Tránh độ ẩm

Hãy đặt giường ở những nơi khô ráo, tránh những nơi có độ ẩm cao nhằm ngăn chặn sự hình thành của các loại nấm mốc hoặc rỉ sét (đối với các loại giường bằng kim loại).

Điều chỉnh định kỳ

Đối với những loại giường có thể điều chỉnh, thì bạn hãy nên bảo trì định kỳ những vật dụng và thiết bị liên quan đến việc điều chỉnh và hãy tuân theo những hướng dẫn của nhà sản xuất để tránh gây hư hỏng.

Bảo quản khi không sử dụng

Nếu bạn không cần sử dụng chiếc giường trong một thời gian dài, thì hãy bảo quản nó một cách đúng đắn, bạn có thể thực hiện tháo rời các bộ phận và cất chúng ở những nơi khô ráo, thoáng mát.

6. Nơi mua giường ngủ uy tín chất lượng đảm bảo

Giường ngủ tại nội thất Giường Tủ Đẹp
Hình ảnh khách hàng khi mua tại đơn vị Giường Tủ Đẹp

Với kinh nghiệm gần 10 năm hoạt động chính thức trong lĩnh vực nội thất, đơn vị Giường Tủ Đẹp chúng tôi tự tin và tự hào mang đến một sản phẩm giường ngủ có chất lượng hàng đầu thị trường hiện nay. Với phương châm mang đến một sản phẩm bền bỉ và an tâm trong quá trình sử dụng, chúng tôi đã được hàng ngàn khách hàng tin chọn sử dụng sản phẩm.

Đối với việc mua các sản phẩm giường ngủ tại cửa hàng của chúng tôi, bạn sẽ được:

 • Miễn phí giao hàng và lắp đặt cho khách hàng thuộc khu vực nội thành TPHCM.
 • Riêng các sản phẩm giường ngủ gỗ tự nhiên, chúng tôi cam kết loại gỗ được khai thác hoặc nhập khẩu một cách hợp pháp và hoàn toàn thân thiện với môi trường.
 • Bảo hành sản phẩm từ 2 đến 5 năm.
 • Bảo trì vĩnh viễn dòng đời của sản phẩm để bạn có thể an tâm hơn trong quá trình sử dụng.
 • Sản phẩm luôn được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi được giao đến tay của khách hàng.

Trên đây là những thông tin về giường ngủ mà nội thất Giường Tủ Đẹp vừa chia sẻ đến bạn. Hy vọng, với những thông tin mà chúng tôi cung cấp, có thể phần nào đó giúp đỡ được bạn trong quá trình sử dụng sản phẩm cũng như đưa ra sự lựa chọn phù hợp. Chúc bạn và gia đình mình thật nhiều niềm vui và sức khỏe trong cuộc sống!

Xem thêm nội dung
Liên hệ mua hàng
0918839299
Tư vấn qua Facebook
Tư vấn qua Zalo