Trang chủ Giường Gỗ

Giường ngủ hiện đại gỗ gõ đỏ - GN24

Mã sản phẩm: GN24

8.000.000

9.000.000

-11%

Giường ngủ gỗ đỏ có ngăn kéo - GN59

Mã sản phẩm: GN59

11.500.000

13.000.000

-11%

Giường Gỗ Đỏ Có Tủ Đầu Giường

Mã sản phẩm: GN116

9.000.000

10.500.000

-14%

Giường ngủ gỗ đỏ chữ X

Mã sản phẩm: GN165

10.000.000

11.500.000

-13%

Giường Ngủ Có Ngăn Kéo Hiện Đại Gỗ Đinh Hương

Mã sản phẩm: GN97

15.500.000

16.500.000

-6%

Giường Ngủ Hiện Đại Gỗ Đỏ GN99

Mã sản phẩm: GN99

8.000.000

9.000.000

-11%

Giường Ngủ Gỗ Hiện Đại Hương Đá

Mã sản phẩm: GN101

12.500.000

13.500.000

-7%

Giường Ngủ Gỗ Xoan Đào Trơn Hiện Đại

Mã sản phẩm: GN28

9.500.000

10.500.000

-9%

Giường Ngủ Nữ Hoàng Gỗ Hương Đá

Mã sản phẩm: GN55

14.000.000

15.000.000

-6%

Giường Hộc Kéo Gỗ Đinh Hương

Mã sản phẩm: GN96

14.500.000

16.500.000

-12%

Giường Ngủ Gỗ Hiện Đại Hương Vân

Mã sản phẩm: GN32

13.500.000

15.000.000

-10%

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ - GN38

Mã sản phẩm: GN38

8.000.000

9.000.000

-11%

Giường ngủ hiện đại gỗ gõ đỏ - GN69

Mã sản phẩm: GN69

10.000.000

11.000.000

-9%

Giường ngủ có hộc kéo gỗ gõ đỏ - GN70

Mã sản phẩm: GN70

11.500.000

13.000.000

-11%

Giường ngủ hiện đại gỗ xoan đào - GN14

Mã sản phẩm: GN14

8.000.000

9.500.000

-15%

Giường gỗ sồi - GN172

Mã sản phẩm: GN172

3.800.000

4.300.000

-11%

Giường Ngủ Gỗ Đinh Hương Nữ Hoàng

Mã sản phẩm: GN15

12.500.000

14.000.000

-10%

Giường gấp thông minh - GN175

Mã sản phẩm: GN175

6.800.000

7.800.000

-12%

Giường gấp thông minh đa năng - GN176

Mã sản phẩm: GN176

8.000.000

9.000.000

-11%

Giường Ngủ Hộc Kéo Gỗ Gõ Đỏ

Mã sản phẩm: GN182

29.300.000

32.300.000

-9%

Giường Ngủ Gỗ Đinh Hương Hiện Đại

Mã sản phẩm: GN30

14.000.000

15.000.000

-6%

Giường Gỗ Óc Chó Cao Cấp Dạng Chân Quỳ

Mã sản phẩm: GN183

48.000.000

51.000.000

-5%

Giường Có Hộc Kéo Gỗ Sồi Hiện Đại

Mã sản phẩm: GN195

7.300.000

8.100.000

-9%

Giường ngủ gỗ đỏ có ngăn kéo đầu giường

Mã sản phẩm: GN179

9.000.000

10.500.000

-14%

Giường ngủ hiện đại

Mã sản phẩm: GN169

3.800.000

4.600.000

-17%

Giường ngủ gỗ hiện đại

Mã sản phẩm: GN168

5.400.000

5.900.000

-8%

Giường ngủ có ngăn kéo hiện đại

Mã sản phẩm: GN167

12.000.000

13.500.000

-11%

Giường ngủ đẹp có ngăn kéo gỗ đinh hương

Mã sản phẩm: GN160

11.500.000

13.000.000

-11%

Giường gấp thành ghế sofa

Mã sản phẩm: GN188

9.700.000

12.000.000

-19%

Giường gấp gỗ gõ đỏ

Mã sản phẩm: GN201

14.000.000

15.500.000

-9%

Giường Gỗ Giá Rẻ Gõ Đỏ

Mã sản phẩm: GN66

10.000.000

11.500.000

-13%

Giường Ngủ Gỗ Sồi Hiện Đại Có Ngăn Kéo

Mã sản phẩm: GN93

7.800.000

8.600.000

-9%

Giường Gỗ Sồi Nga Nữ Hoàng Dạt Phản

Mã sản phẩm: GN103

6.900.000

7.600.000

-9%

Giường Ngủ Có Ngăn Kéo Gỗ Sồi Nga

Mã sản phẩm: GN109

9.100.000

10.100.000

-9%

Giường Ngủ Có Ngăn Kéo Gỗ Sồi

Mã sản phẩm: GN108

9.100.000

10.100.000

-9%

Giường Gỗ Sồi Nữ Hoàng Dạt Phản

Mã sản phẩm: GN104

6.900.000

7.600.000

-9%

Giường Gỗ Sồi Nga Có Ngăn Kéo

Mã sản phẩm: GN10

7.200.000

8.100.000

-11%

Giường Ngủ Gỗ Sồi Nga Nữ Hoàng

Mã sản phẩm: GN36

5.500.000

6.200.000

-11%

Giường Gỗ Sồi Nga Nữ Hoàng

Mã sản phẩm: GN35

5.500.000

5.200.000

6%

Giường Ngủ Gỗ Sồi Kiểu Nhật

Mã sản phẩm: GN120

3.800.000

4.300.000

-11%

Giường Bệt Gỗ Sồi

Mã sản phẩm: GN121

3.800.000

4.300.000

-11%

Giường Ngủ Gỗ Sồi Kiểu Bệt

Mã sản phẩm: GN122

5.400.000

5.900.000

-8%

Giường Gỗ Sồi Chân Thấp Kiểu Nhật

Mã sản phẩm: GN123

5.400.000

5.900.000

-8%

Giường Ngủ Đẹp Hiện Đại Gỗ Sồi

Mã sản phẩm: GN90

5.700.000

6.100.000

-6%

Giá Giường Ngủ Gỗ Sồi

Mã sản phẩm: GN39

3.800.000

4.300.000

-11%

Giường gỗ sồi - GN170

Mã sản phẩm: GN170

5.400.000

5.900.000

-8%

Giường ngủ gỗ sồi đầu bằng - GN171

Mã sản phẩm: GN171

5.400.000

5.900.000

-8%

Giường gỗ sồi đầu bằng - GN173

Mã sản phẩm: GN173

3.800.000

4.300.000

-11%

Giường hộp gỗ sồi - GN174

Mã sản phẩm: GN174

0

Giường Gỗ Sồi Trơn Hiện Đại

Mã sản phẩm: GN89

4.300.000

4.700.000

-8%

Giường Ngủ Gỗ Sồi Nga Trắng Kem

Mã sản phẩm: GN07

3.800.000

4.300.000

-11%

Giường gấp gỗ xoan đào - GN177

Mã sản phẩm: GN177

6.700.000

7.700.000

-12%

Giường gấp gỗ thông minh - GN178

Mã sản phẩm: GN178

8.000.000

9.000.000

-11%

Ghế giường gấp

Mã sản phẩm: GN189

9.700.000

12.000.000

-19%

Giường Ngủ Gỗ Sồi Đẹp Dạt Phản

Mã sản phẩm: GN94

5.300.000

5.800.000

-8%

Giường Gỗ Sồi Có Ngăn Kéo

Mã sản phẩm: GN41

7.300.000

8.100.000

-9%

Giường Gỗ Sồi GN08

Mã sản phẩm: GN08

3.800.000

4.300.000

-11%

Giường Ngủ Gỗ Sồi Đẹp Hiện Đại

Mã sản phẩm: GN92

5.400.000

5.900.000

-8%

Giường Phản Gỗ Sồi Nga

Mã sản phẩm: GN91

5.400.000

5.800.000

-6%

Giường Gỗ Sồi 1m6

Mã sản phẩm: GN40

3.800.000

4.400.000

-13%

Giường Ngủ Gỗ Sồi Dạt Phản

Mã sản phẩm: GN95

5.400.000

5.900.000

-8%

Giường Tân Cổ Điển Gỗ Xoan Đào

Mã sản phẩm: GN03

12.500.000

13.500.000

-7%

Giường Ngủ Có Ngăn Kéo Gỗ Xoan Đào

Mã sản phẩm: GN05

11.000.000

12.000.000

-8%

Giường Hộc Kéo Gỗ Xoan Đào

Mã sản phẩm: GN13

9.000.000

10.000.000

-10%

Giường Ngủ Gỗ Xoan Đào Dạt Phản

Mã sản phẩm: GN04

8.000.000

9.000.000

-11%

Giường ngủ hiện đại xoan đào - GN58

Mã sản phẩm: GN58

7.300.000

8.300.000

-12%

Giường Gỗ Xoan Đào TPHCM

Mã sản phẩm: GN27

8.500.000

9.500.000

-10%

Giường Có Hộc Tủ Gỗ Xoan Đào

Mã sản phẩm: GN06

9.500.000

11.000.000

-13%

Giường Gỗ Xoan Đào 1m8x2m

Mã sản phẩm: GN12

8.500.000

9.500.000

-10%

Giường Ngủ Gỗ Xoan Đào Nữ Hoàng

Mã sản phẩm: GN11

9.500.000

10.500.000

-9%

Giường Ngủ Gỗ Xoan Đào Lào

Mã sản phẩm: GN54

10.500.000

12.000.000

-12%

Giường Gỗ Xoan Đào Tân Cổ Điển

Mã sản phẩm: GN60

9.500.000

11.000.000

-13%

Giường Gỗ Hương Vân Dạt Phản

Mã sản phẩm: GN31

11.500.000

12.500.000

-8%

Giường Ngủ Gỗ Nữ Hoàng Hương Vân

Mã sản phẩm: GN33

12.500.000

14.000.000

-10%

Giường Gỗ Đinh Hương GN09

Mã sản phẩm: GN09

13.000.000

14.000.000

-7%

Giường Ngủ Gỗ Hương Đá Đẹp GN62

Mã sản phẩm: GN62

12.500.000

14.000.000

-10%

Giường Ngủ Chân Thấp Gỗ Đỏ GN106

Mã sản phẩm: GN106

10.000.000

11.500.000

-13%

Giường Chân Thấp Gỗ Đỏ Kiểu Nhật

Mã sản phẩm: GN98

15.100.000

16.500.000

-8%

Giường Ngủ Kiểu Nhật Gỗ Xoan Đào

Mã sản phẩm: GN127

13.100.000

15.000.000

-12%

Giường Ngủ Gỗ Hương Đá Kiểu Nhật Chân Quỳ

Mã sản phẩm: GN130

15.600.000

16.700.000

-6%

Giường ngủ kiểu nhật gỗ cẩm - GN142

Mã sản phẩm: GN142

18.000.000

20.000.000

-10%

Giường ngủ hiện đại gỗ cẩm - GN144

Mã sản phẩm: GN144

18.000.000

20.000.000

-10%

Giường ngủ có ngăn kéo gỗ gõ đỏ - GN45

Mã sản phẩm: GN45

11.500.000

13.000.000

-11%

Giường Kiểu Nhật Gỗ Xoan Đào

Mã sản phẩm: GN16

9.500.000

11.000.000

-13%

Giường Gấp Gỗ - GN23

Mã sản phẩm: GN23

9.700.000

12.000.000

-19%

Ghế Gấp Thành Giường

Mã sản phẩm: GN25

3.800.000

4.100.000

-7%

Mẫu Giường Gấp Gỗ Đẹp

Mã sản phẩm: GN26

3.800.000

4.300.000

-11%

Giường Gấp Thông Minh - GN136

Mã sản phẩm: GN136

4.400.000

5.200.000

-15%

Ghế Kéo Thành Giường

Mã sản phẩm: GN137

9.700.000

12.000.000

-19%

Giường Ghế Gấp Gỗ

Mã sản phẩm: GN138

4.400.000

5.300.000

-16%

Giường Gấp Gỗ - GN140

Mã sản phẩm: GN140

7.500.000

8.500.000

-11%

Giường gấp thành ghế gỗ sồi - GN20

Mã sản phẩm: GN20

7.100.000

8.100.000

-12%

Ghế gấp gỗ mở ra thành giường - GN22

Mã sản phẩm: GN22

9.100.000

10.100.000

-9%

Giường Ngủ Gõ Đỏ Lào

Mã sản phẩm: GN68

22.500.000

24.500.000

-8%

Giường Gỗ Gõ Đỏ Dạt Phản Tự Nhiên

Mã sản phẩm: GN72

22.000.000

25.000.000

-12%

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Nữ Hoàng

Mã sản phẩm: GN37

23.000.000

25.000.000

-8%

Giường Gỗ Gõ Đỏ Màu Óc Chó Cao Cấp

Mã sản phẩm: GN111

28.000.000

30.000.000

-6%

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Màu Óc Chó GN112

Mã sản phẩm: GN112

29.000.000

31.000.000

-6%

Giường Gỗ Đỏ Hiện Đại Màu Óc Chó

Mã sản phẩm: GN113

29.000.000

31.000.000

-6%

Giường ngủ gỗ gõ đỏ - GN145

Mã sản phẩm: GN145

28.000.000

31.000.000

-9%

Giường ngủ gỗ đỏ bọc da cao cấp - GN151

Mã sản phẩm: GN151

44.500.000

49.000.000

-9%

Giường ngủ gỗ cẩm - GN132

Mã sản phẩm: GN132

47.000.000

55.000.000

-14%

Giường ngủ hiện đại gỗ gõ đỏ - GN64

Mã sản phẩm: GN64

23.000.000

26.000.000

-11%

Giường ngủ hiện đại kiểu nhật gỗ gõ đỏ - GN180

Mã sản phẩm: GN180

40.000.000

45.000.000

-11%

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Lào Đẹp

Mã sản phẩm: GN50

24.000.000

26.000.000

-7%

Giường ngủ tân cổ điển gỗ gõ đỏ - GN181

Mã sản phẩm: GN181

57.000.000

63.000.000

-9%

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Đẹp Hiện Đại

Mã sản phẩm: GN63

18.500.000

20.500.000

-9%

Giường Gỗ Gõ Đỏ GN34

Mã sản phẩm: GN34

21.500.000

23.500.000

-8%

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Dạt Phản

Mã sản phẩm: GN73

31.000.000

34.000.000

-8%

Giường Gỗ Đỏ Dạt Phản

Mã sản phẩm: GN51

17.500.000

19.500.000

-10%

Giường Ngủ Hiện Đại Gỗ Gõ Đỏ

Mã sản phẩm: GN52

26.000.000

28.000.000

-7%

Giường Ngủ Gỗ Đỏ Đẹp

Mã sản phẩm: GN67

26.500.000

28.500.000

-7%

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ GN65

Mã sản phẩm: GN65

21.000.000

23.000.000

-8%

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Nguyên Khối

Mã sản phẩm: GN18

31.000.000

34.000.000

-8%

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Cao Cấp Tân Cổ Điển

Mã sản phẩm: GN17

77.000.000

87.000.000

-11%

Giường Ngủ Chân Thấp Gỗ Gõ Đỏ

Mã sản phẩm: GN105

34.000.000

37.000.000

-8%

Giường Gỗ Đỏ Kiểu Nhật Màu Óc Chó

Mã sản phẩm: GN114

37.000.000

41.000.000

-9%

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Hoàng Gia

Mã sản phẩm: GN19

80.000.000

90.000.000

-11%

Giường Cẩm Gỗ Tự Nhiên

Mã sản phẩm: GN79

35.000.000

38.000.000

-7%

Giường Gỗ Cẩm Nam Phi

Mã sản phẩm: GN80

35.000.000

38.000.000

-7%

Giường Ngủ Gỗ Mun GN75

Mã sản phẩm: GN75

26.500.000

29.500.000

-10%

Giường Ngủ Gỗ Cẩm - GN81

Mã sản phẩm: GN81

45.000.000

48.000.000

-6%

Giường ghế gấp thông minh

Mã sản phẩm: GN200

9.700.000

12.000.000

-19%

Giường gấp gỗ đỏ

Mã sản phẩm: GN203

14.000.000

15.500.000

-9%

Giường ngủ cổ điển gỗ gõ đỏ - GN143

Mã sản phẩm: GN143

121.000.000

137.000.000

-11%

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Cổ Điển Cao Cấp

Mã sản phẩm: GN01

145.000.000

160.000.000

-9%

Giường ngủ cổ điển gỗ gõ đỏ - GN139

Mã sản phẩm: GN139

80.000.000

90.000.000

-11%

Giường ngủ tân cổ điển bọc da gỗ đỏ - GN157

Mã sản phẩm: GN157

73.000.000

80.000.000

-8%

Giường ngủ tân cổ điển gỗ gõ đỏ - GN141

Mã sản phẩm: GN141

79.000.000

89.000.000

-11%

Giường ngủ gõ đỏ bọc da - GN153

Mã sản phẩm: GN153

60.000.000

65.000.000

-7%

Giường ngủ gỗ đỏ bọc da - GN155

Mã sản phẩm: GN155

60.000.000

65.000.000

-7%

Giường gỗ đỏ tân cổ điển bọc da - GN159

Mã sản phẩm: GN159

73.000.000

80.000.000

-8%

Giường ngủ tân cổ điển gỗ gõ đỏ - GN161

Mã sản phẩm: GN161

93.000.000

105.000.000

-11%

Giường ngủ tân cổ điển gỗ gõ đỏ - GN163

Mã sản phẩm: GN163

59.000.000

70.000.000

-15%

Giường Gỗ Gõ Đỏ Hoàng Gia

Mã sản phẩm: GN48

70.000.000

77.000.000

-9%

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Đẹp

Mã sản phẩm: GN77

50.000.000

55.000.000

-9%

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Cổ Điển

Mã sản phẩm: GN02

70.000.000

80.000.000

-12%

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ Kiểu Nhật Chân Quỳ

Mã sản phẩm: GN115

38.000.000

41.000.000

-7%

Giường Gỗ Gõ Đỏ Cao Cấp Nam Phi

Mã sản phẩm: GN57

26.000.000

28.000.000

-7%

Giường Ngủ Óc Chó Kiểu Nhật Chân Quỳ

Mã sản phẩm: GN135

24.000.000

27.000.000

-11%

Giường Gỗ Óc Chó Hiện Đại Thiết Kế Dạng Chân Thấp

Mã sản phẩm: GN185

51.000.000

54.000.000

-5%

Giường Gỗ Gõ Đỏ Đẹp GN78

Mã sản phẩm: GN78

42.000.000

46.000.000

-8%

Giường Ngủ Gỗ Gõ Đỏ GN47

Mã sản phẩm: GN47

43.000.000

46.000.000

-6%

Giường Gỗ Gõ Đỏ Nam Phi Dạt Phản

Mã sản phẩm: GN49

33.000.000

37.000.000

-10%

Giường Có Ngăn Kéo Gỗ Gõ Đỏ

Mã sản phẩm: GN76

26.000.000

28.000.000

-7%

Giường Gỗ Gõ Đỏ Nữ Hoàng Tự Nhiên

Mã sản phẩm: GN29

25.500.000

28.000.000

-8%

Giường gỗ gõ đỏ - GN147

Mã sản phẩm: GN147

25.500.000

29.000.000

-12%

Giường Gỗ Gõ Đỏ Nguyên Khối Hoa Hồng

Mã sản phẩm: GN71

75.000.000

85.000.000

-11%

Giường ngủ gỗ đỏ - GN149

Mã sản phẩm: GN149

28.000.000

32.000.000

-12%

Giường Ngủ Gỗ Cẩm Việt

Mã sản phẩm: GN83

300.000.000

330.000.000

-9%

Giường Ngủ Gỗ Cẩm Lai

Mã sản phẩm: GN82

80.000.000

90.000.000

-11%

Giường Gỗ Cẩm Nguyên Khối

Mã sản phẩm: GN84

400.000.000

430.000.000

-6%

Giường Gỗ Căm Xe Nguyên Khối

Mã sản phẩm: GN85

18.000.000

20.000.000

-10%

Giường Gỗ Căm Xe Dạt Phản

Mã sản phẩm: GN87

14.500.000

16.000.000

-9%

Giường Ngủ Gỗ Căm Xe GN86

Mã sản phẩm: GN86

14.500.000

16.000.000

-9%

Giường Ngủ Gỗ Căm Xe GN88

Mã sản phẩm: GN88

17.000.000

18.500.000

-8%

Giường Gỗ Mun GN46

Mã sản phẩm: GN46

24.000.000

27.000.000

-11%

Giường Ngủ Gỗ Mun Hoa Lá Tây

Mã sản phẩm: GN74

25.000.000

28.000.000

-10%

Giường Gỗ Mun Xà Cong

Mã sản phẩm: GN43

21.000.000

23.000.000

-8%

Giường Ngủ Gỗ Mun Tân Cổ Điển

Mã sản phẩm: GN44

360.000.000

390.000.000

-7%

Giường Ngủ Gỗ Hương Đá Cao Cấp GN131

Mã sản phẩm: GN131

32.000.000

35.000.000

-8%

Giường Gỗ Hương Đá Dạt Phản

Mã sản phẩm: GN56

12.500.000

14.000.000

-10%

Giường Gỗ Hương Đá Đỏ Cao Cấp GN21

Mã sản phẩm: GN21

17.000.000

22.000.000

-22%

Giường Ngủ Đẹp Hiện Đại Hương Đá

Mã sản phẩm: GN61

12.500.000

14.000.000

-10%

Mục lục:

Các sản phẩm giường gỗ được xem là dòng sản phẩm lâu đời hàng đầu trong lĩnh vực nội thất. Trong suốt thời gian lịch sử, đã có đa dạng các loại mẫu mã, chủng loại khác nhau ra đời để nhằm đáp ứng nhu cầu ở mỗi thời đại. Tuy nhiên, giá trị của chiếc giường luôn được duy trì ở tiêu chí chất liệu gỗ tự nhiên cao cấp, màu sắc và vân gỗ đẹp, mùi hương nhẹ và an toàn với làn da.

1. Giường gỗ tự nhiên là gì?

Hình ảnh thực tế giường gỗ tự nhiên
Các mẫu giường gỗ tự nhiên đẹp tăng giá trị thẩm mỹ cho không gian phòng ngủ

Giường gỗ tự nhiên là loại giường được làm từ chất liệu gỗ tự nhiên 100%, không có pha lẫn các tạp chất khác. Giường ngủ làm bằng gỗ tự nhiên luôn có kết cấu rất chắc chắn, cứng cáp, ổn định, mang đến cảm giác vô cùng an tâm khi sử dụng.

Gỗ tự nhiên là loại gỗ được khai thác trong rừng tự nhiên hoặc từ các cây trồng lấy gỗ, nhựa, tinh dầu, lấy quả. Thân cây gỗ chắc chắn, cứng cáp có thể dùng sản xuất đồ nội thất trực tiếp mà không cần phải chế biến thành các chất liệu khác.

Sản phẩm nội thất làm bằng gỗ tự nhiên sẽ khác so với đồ nội thất làm bằng gỗ công nghiệp, gỗ pha lẫn tạp chất. Và đây cũng là chất liệu được người tiêu dùng rất yêu thích. Hầu hết các sản phẩm nội thất đều ưu tiên chọn chất gỗ tự nhiên, nhất là sản phẩm giường ngủ. 

So với các chất liệu khác thì các mẫu giường có chất liệu tự nhiên luôn được đánh giá cao trên mọi tiêu chí. Nếu bạn từng sử dụng loại giường có chất liệu gỗ sẽ cảm nhận rõ sự khác biệt khi nằm ngủ, nghỉ ngơi. 

Mỗi chất liệu gỗ sẽ có những đặc trưng khác nhau về màu sắc, kiểu dáng vân gỗ, khả năng chống mối mọt, ẩm mốc, mùi hương, tuổi thọ sử dụng,… Nếu bạn muốn chọn một chiếc giường ngủ gỗ tự nhiên hãy tham khảo qua một số chất liệu gỗ. Các chất liệu gỗ được sử dụng làm giường ngủ thông dụng nhất gồm có: 

+ Gỗ sồi

+ Gỗ gõ đỏ

+ Gỗ cẩm

+ Gỗ mun

+ Gỗ đinh hương

+ Gỗ hương đá

+ Gỗ xoan đào

+ Gỗ óc chó

+ Gỗ lim

+ Gỗ hương vân…

Nếu không phân biệt được các loại gỗ bạn có thể nhờ những người có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm về chọn đồ gỗ tư vấn. Tránh chọn nhầm phải những sản phẩm gỗ kém chất lượng. 

Mọi loại gỗ tự nhiên dùng để làm giường ngủ đều sẽ được được gia công, xử lý chất gỗ để khi chế tác thành các cấu kiện lắp ráp được chuẩn kích thước và tạo vẻ thẩm mỹ hoàn hảo nhất.

Ngày nay, các yêu cầu về sản phẩm của người tiêu dùng đã tăng lên rất nhiều. Người dùng yêu cầu cao về độ hoàn chỉnh, công năng sử dụng, thiết kế và cả bề mặt gỗ. Tất cả cần phải được thực hiện xử lý một cách chuyên nghiệp.

Giường gỗ gõ đỏ GN77
Giường gỗ tự nhiên bền đẹp theo thời gian

Thực tế thì trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm nội thất làm từ nhiều chất liệu khác nhau. Tuy nhiên giường làm từ gỗ tự nhiên vẫn là sự lựa chọn số một với những ưu điểm sau đây: 

2.1. Giường có sự bền bỉ theo thời gian

Gỗ tự nhiên nổi bật với ưu điểm về độ bền. Một chiếc giường ngủ gỗ thật có tuổi thọ sử dụng lên đến hàng chục năm là bình thường. Thậm chí có chất gỗ còn có tuổi thọ lên đến hàng trăm năm.

Từ xa xưa, giường gỗ tự nhiên đã được sử dụng trong mọi gia đình, một trong những lý do chính là độ bền chắc mà nó mang lại. Bạn có thể sử dụng hoặc chuyển nhượng mà không lo bị giảm giá trị hay mất giá.

Các khối gỗ tự nhiên có thể trường tồn bền bỉ theo thời gian mà không bị hư hỏng, mục nát như các chất gỗ pha tạp, kém chất lượng khác. 

2.2. Có khả năng chịu lực lý tưởng

Một ưu điểm khác của giường ngủ gỗ tự nhiên đó chính là kết cấu rất vững chắc. Chính điều này giúp giường gỗ có khả năng chịu lực lý tưởng. Bạn có thể sử dụng cho nhiều thành viên trong gia đình mà không hề lo bị rung lắc, phát ra tiếng kêu hoặc trũng, sụp, lún.

Khả năng chịu lực tốt giúp cho các thành viên trong gia đình có những giấc ngủ sâu thật ngon, xua tan mọi căng thẳng cuộc sống thường nhật. Chăm sóc giấc ngủ là tiêu chí vô cùng quan trọng trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Chiếc giường gỗ tự nhiên sẽ giúp bạn yên tâm về điều này. 

2.3. Hoa văn vân gỗ & màu sắc phong phú

Hàng chục loại gỗ khác nhau sẽ có màu sắc khác nhau, đường nét vân gỗ cũng khác nhau. Thậm chí trong từng loại gỗ còn có nhiều loại riêng biệt, bạn sẽ thấy thế giới đồ nội thất gỗ rất đa dạng và phong phú. Mỗi chất gỗ sẽ có nét đẹp riêng biệt, tạo nên ấn tượng độc đáo và cá tính riêng cho từng không gian nội thất. Đây chính là ưu điểm mà khó có chất liệu nào có thể sánh bằng so với giường làm từ gỗ tự nhiên. 

2.4. Có thể yên tâm khi tiếp xúc với nước 

Dùng gỗ tự nhiên nguyên khối, gỗ thật còn mang đến cho người dùng sự yên tâm trong mọi điều kiện thời tiết khí hậu. Giường có thể tiếp xúc với nước và không gây ẩm mốc, mục nát nhanh chóng như với chất gỗ công nghiệp, gỗ ép pha tạp. Bạn có thể thoải mái sử dụng hoặc di chuyển đến nhiều khu vực khác nhau và không phải quá lo lắng về yếu tố môi trường xung quanh. 

2.5. Đa dạng phong cách thiết kế

Đặc trưng của gỗ tự nhiên là dễ chế tác, đục đẽo, chạm trổ. Vì thế nên giường gỗ tự nhiên có rất nhiều mẫu mã, kiểu dáng thiết kế. Các sản phẩm có kết cấu thiết kế ngày càng đa dạng, các bộ phận: Thành giường, đầu giường, đuôi giường, chân giường, vai giường, thang giường, vát giường (dát giường),… một số mẫu còn có thêm tab đầu giường, ngăn kéo đa năng,… được kết nối linh hoạt tùy vào từng mã sản phẩm. 

Dù nội thất gia đình bạn theo phong cách thiết kế nào thì đều có các mẫu giường ngủ gỗ tự nhiên đẹp đáp ứng được với phong cách đó. Bạn có thể chọn phong cách tân cổ điển, cổ điển, hiện đại, Hàn quốc hoặc sang trọng,…

Xu hướng thiết kế nội thất hiện nay tại các đơn vị quy mô lớn như GIUONGTUDEP không chỉ hướng đến những sản phẩm giường gỗ tốt nhất mà còn đáp ứng được nhiều công năng nhất cho mọi đối tượng khách hàng. 

2.6. Thân thiện với môi trường

Khác với các loại gỗ công nghiệp, gỗ tự nhiên có đặc trưng về mùi hương thoải mái, dễ chịu. Chất gỗ tự nhiên lại rất an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Bạn có thể dùng giường gỗ cho trẻ nhỏ, người lớn tuổi mà không phải lo các dị ứng hay ảnh hưởng đến sức khỏe. Với xu hướng nhắm đến việcsử dụng những sản phẩm thân thiện với môi trường như hiện nay, những chiếc giường có nguồn gốc tự nhiên chắc chắn là sự lựa chọn tuyệt vời dành riêng cho gia đình bạn.

2.7. So sánh các loại giường ngủ hiện nay

Những chất liệu làm giường ngủ trên thị trường hiện nay gồm có 3 chất liệu phổ biến là: Gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp, giường sắt kim loại. Hãy cùng điểm qua sự khác biệt giữa chúng ngay dưới đây.

Tiêu chí đánh giá

Giường gỗ tự nhiên

Giường gỗ công nghiệp

Giường sắt kim loại

Chất lượng, độ bền

- Chất lượng tốt, khả năng chịu lực cao.

- Độ bền cao, chắc chắn theo gian.

- Chất lượng trung bình, khả năng chịu lực thấp.

- Độ bền thấp, tính ổn định không cao.

- Chất lượng trung bình.

- Độ bền trung bình.

Mẫu mã, kiểu dáng

Mẫu mã đa dạng, màu sắc phong phú

Kiểu dáng đẹp phù hợp với nhiều độ tuổi, từ phong cách hiện đại đến cổ điển.

 - Mẫu mã đơn giản, màu sắc trung bình.

Kiểu dáng chỉ phù hợp với giới trẻ.

Mẫu mã ít.

Kiểu dáng ít phù hợp với khách hàng.

Tính chống ẩm

Có tính chống nước và độ ẩm cao.

Chống nước và chống ẩm rất kém.

- Chống nước và chống ẩm trung bình.

Tính thẩm mỹ

Vì là đường vân tự nhiên, đẹp nên có tính thẩm mỹ cao.

Tạo ra những họa tiết đẹp, sắc nét.

Vì là đường vân dán nên tính thẩm mỹ không cao.

Ít tạo ra họa tiết đẹp và sắc sảo

Không có đường vân nên tính thẩm mỹ không có.

 - Không tạo ra họa tiết đẹp.

Tính phong thủy

- Có tính phong thủy

Tốt cho giấc ngủ, sức khỏe

Không có tính phong thủy

Không có tính phong thủy

- Không tốt cho sức khỏe

Tính cộng đồng

Nhiều người dùng

Người dùng trung bình

Ít người dùng

3. Các loại chất liệu thường được sử dụng làm giường gỗ tự nhiên hiện nay

3.1. Gỗ sồi

Hình ảnh gỗ sồi dùng làm giường gỗ
Gỗ sồi
 • Phù hợp với mọi lứa tuổi.
 • Có độ cứng, nặng, chắc và không bị mối mọt sau khi qua xử lý.
 • Có khả năng chịu lực xoắn và nén khá cao, dễ uốn cong bằng hơi nước.
 • Rất phù hợp với chung cư, căn hộ cho giới trẻ.

​3.2. Gỗ Tần bì (có tên khoa học là Fraxinus)

Gỗ tần bì
Gỗ tần bì là một trong những loại gỗ được dùng làm giường ngủ
 • Là loại gỗ mềm, dễ bị uốn cong bằng hơi nước.
 • Gỗ có độ bám đinh, ốc cũng như keo dán gỗ rất tốt.
 • Gỗ có thể nhuộm đổi màu và phủ bóng, để tạo ra sản phẩm vừa đẹp mắt và chắc chắn.
 • Gỗ tần bì thuộc nhóm gỗ IV.

3.3. Gỗ xoan đào (có tên khoa học là Prunus Arborea)

Gỗ xoan đào
Gỗ xoan đào là loại gỗ rất phổ biến trên các loại giường hiện nay
 • Gỗ xoan đào có màu cánh gián rất đặc trưng.
 • Có vân gỗ đẹp, chịu nén, chịu nhiệt, chịu nước và chịu lực tốt.
 • Chống được mối mọt, bền đẹp với thời gian.
 • Gỗ xoan đào thuộc nhóm gỗ IV.

3.4. Gỗ căm xe (có tên khoa học là Xylia xylocarpa)

Gỗ căm xe
Hình ảnh gỗ căm xe
 • Gỗ căm xe có màu vàng đỏ thẫm.
 • Vân gỗ mịn màng, nhỏ và thẳng, có loại có vân núi, vân sọc xen kẽ.
 • Có độ bền cao, khả năng chống nước, chống mối mọt tuyệt đối.
 • Gỗ căm xe nặng, cứng chắc, cách âm và cách nhiệt tốt.
 • Gỗ căm xe thuộc nhóm gỗ II.

3.5. Gỗ lim

Gỗ lim
Hình ảnh gỗ lim
 • Gỗ lim có màu nâu thẫm.
 • Vân gỗ xoắn đẹp, không bị cong vênh, mối mọt và nứt nẻ với thời gian.
 • Gỗ lim cứng chắc, nặng, khả năng chịu lực nén tốt nên có độ bền cao.
 • Gỗ lim thuộc nhóm gỗ II

3.6. Gỗ gõ đỏ hay còn gọi Ca te và Hổ bì (tên khoa học là Afzelia xylocarpa)

Gỗ gõ đỏ
Gõ đỏ là loại gỗ rất thường được dùng để làm giường
 • Gỗ gõ đỏ màu đậm, có màu sắc chuyển từ đỏ sang nâu, đây là loại gỗ thường được sử dụng nhiều để làm giường gỗ tự nhiên.
 • Đường vân gỗ đẹp - độc - lạ, nhìn màu sắc nổi bật và rõ nét.
 • Gỗ cứng chắc, sở hữu một độ bền cao, chống được tác động từ môi trường tốt, không cong vênh cũng như mối mọt, thớ gỗ mượt, mịn, có độ bắt vít cao.
 • Gỗ gõ đỏ thuộc nhóm gỗ I.

3.7. Gỗ hương đá (tên khoa học là Pterocarpus Macrocarpus)

Gỗ hương đá
Hình ảnh gỗ hương đá
 • Gỗ hương đá có màu sắc đỏ nhạt, để lâu có màu đỏ đậm.
 • Đường vân gỗ thực sự vô cùng độc đáo, thiên biến vạn hóa, có sự sắc nét cũng như tính thẩm mỹ cao.
 • Gỗ cứng chắc, không bị cong vênh, không mối mọt, thớ gỗ mượt, mịn, rất bền cùng thời gian.
 • Gỗ hương đá thuộc nhóm gỗ I.

3.8. Gỗ hương vân (tên khoa học là Pterocarpus macrocarpus)

gỗ hương vân
Hình ảnh gỗ hương vân
 • Gỗ hương vân có màu vàng nghệ, phần gỗ già có màu đỏ nhạt.
 • Vân gỗ nhiều nhưng không dày, sắc nét như hương việt.
 • Gỗ bền chắc, thớ gỗ mịn ở mức tương đối, không bị mối mọt.
 • Gỗ hương vân thuộc nhóm I.

3.9. Gỗ đinh hương (tên khoa học là Markhamia stipulata Seem)

gỗ đinh hương
Hình ảnh loại gỗ đinh hương
 • Gỗ đinh hương thường có màu sắc trầm đỏ nhạt.
 • Gỗ chắc, bền bỉ, chịu được nước, chống được mối mọt, chịu lực tốt.
 • Ít cong vênh, màu rất bền trong quá trình sử dụng.
 • Gỗ đinh hương thuộc nhóm gỗ II.

3.10. Gỗ mun (tên khoa học là Diospyros mun)

Gỗ mun
Hình ảnh loại gỗ mun ngoài thực tế
 • Gỗ mun có màu đen tuyền hoặc màu đen sọc trắng, dùng càng lâu càng bóng.
 • Vân gỗ đẹp và đều, chất gỗ thì dẻo, chất lượng tốt, độ bền cơ học cao.
 • Gỗ có đặc tính rất nặng, chắc, thớ mịn và đanh cứng, chống mối mọt, là loại gỗ quý.
 • Gỗ mun thuộc nhóm gỗ I.

3.11. Gỗ cẩm

gỗ cẩm
Hình ảnh gỗ cẩm
 • Gỗ cẩm có nhiều loại như: cẩm lai, cẩm thị, cẩm chỉ và cẩm sừng,… cho nên màu sắc cũng khác nhau.
 • Vân gỗ cẩm rất đẹp nên được xếp vào hàng đầu về độ sắc nét và độc đáo, tom gỗ nhỏ, thớ gỗ rất mịn.
 • Chất gỗ cứng, chắc, bền, chống mối mọt, là một trong loại gỗ quý hiếm.
 • Gỗ cẩm thuộc nhóm gỗ I.

3.12. Gỗ sưa (tên khoa học là Dalbergia tonkinensis prain)

gỗ sưa
Hình ảnh gỗ sưa
 • Gỗ sưa cho 2 loại là sưa đỏ và sưa trắng.
 • Vân gỗ đẹp, thớ mịn, nhỏ, là loại gỗ có giá trị cao và cực kỳ quý hiếm.
 • Gỗ sưa còn có giá trị trong phong thủy và các vật tâm linh.
 • Gỗ sưa thuộc nhóm gỗ I.
Hình ảnh giường gỗ gõ đỏ tự nhiên
Giường gỗ có rất nhiều tiêu chuẩn kích thước khác nhau

Nếu muốn mua giường gỗ tự nhiên bạn nên tìm hiểu về thông số kích thước cơ bản của giường. Tiêu chuẩn này cũng quan trọng không kém so với việc chọn chất liệu gỗ phù hợp.

Một chiếc giường chỉ thực sự khiến chúng ta cảm thấy thoải mái khi nó mang đến không gian thoáng đãng, vừa vặn với cơ thể và kích thước vừa đủ so với số người nằm trên giường.

Bên cạnh đó, chiếc giường khi bài trí trong tổng thể căn phòng ngủ phải thực sự hài hòa, cân đối, không quá to hay quá nhỏ so với không gian phòng ngủ. 

Dưới đây là những tiêu chuẩn kích thước các mẫu giường ngủ gỗ phổ biến nhất, bạn có thể tham khảo để ước lượng chiếc giường có kích thước phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình:

Giường gỗ loại giường đơn dành cho những người sống một mình, các bạn sinh viên, gia đình có con nhỏ,… Những chiếc giường đơn có kích thước nhỏ gọn phù hợp trong không gian phòng ngủ nhỏ. Nhìn chung những chiếc giường này được thiết kế đơn giản về các bộ phận. 

Kích thước giường ngủ đơn phổ biến hiện nay là 1m x 1m9 và 1m2 x 1m9. Tương ứng các số đo là chiều rộng x chiều dài. Ngoài ra có một số giường đơn có thông số sau: 0.7m x 1m9 hoặc 1m4 x 2m hoặc 1.5m x 2m. Với kích thước này, người dùng sẽ cảm nhận thấy rộng rãi, thoải mái khi nằm trên giường hơn.

Nếu bạn muốn tham khảo thông số loại giường đôi có chất liệu từ gỗ tự nhiên thì dưới đây là các tiêu chuẩn bạn nên biết: 

Kích thước phổ biến của giường gỗ đôi thường là 1m5 x 1m9, 1m6 x 2m (còn gọi là Queen size), 1m8 x 2m (thường gọi là King size) và 2m x 2m2 (còn được gọi là Super King size). 

Giường đôi dành cho gia đình có từ 2 người sử dụng trở lên. Kích thước giường rộng hơn đảm bảo giấc ngủ cho các thành viên trong gia đình. Mẫu giường này thường là sự lựa chọn yêu thích của các cặp vợ chồng.

Tùy vào từng thông số kích thước của giường mà bạn có thể chọn size chăn ga cũng như đệm ngủ tương ứng. Bạn nên hết sức lưu ý thông số giường để khi chọn chăn ga, đệm được chuẩn xác nhất. 

Giường ngủ có ngăn kéo kích thước tiêu chuẩn chiều rộng từ 1m4 đến 2m. Chiều dài giường thường là 2m đến 2m2. Độ cao từ sàn đến dát giường khoảng từ 30-55cm. 

Giường king size có kích thước lớn nhất hiện nay. Các mẫu giường gỗ này dành cho những căn phòng có kích thước rộng lớn, trong những căn biệt thự sang trọng, đẳng cấp. Tiêu chuẩn kích thước giường king size thường từ 2m x 2m2 hoặc 2m2 x 2m4. 

Những mẫu giường trệt phong cách Nhật Bản đang rất hot và được nhiều gia đình ưa chuộng. Chiếc giường này có kích thước rơi vào từ 200cm x 160cm x (20-30cm) hoặc 200cm x 180cm x (20-30cm). 

Kích thước giường tầng gỗ thường có chiều rộng từ 76 –  84cm, chiều dài khoảng 1m9, chiều cao thường dao động trong khoảng 160cm. Tùy vào diện tích của từng căn phòng sẽ có các chuẩn kích thước khác nhau.

5. Các phong cách thiết kế giường gỗ tự nhiên được ưa chuộng hiện nay

Phong cách thiết kế của loại giường có chất liệu bằng gỗ hiện nay cũng vô cùng phong phú đa dạng theo nhu cầu trang trí các không gian phòng ngủ khác nhau. Điển hình chúng ta có thể kể đến một vài phong cách thiết kế được ưa chuộng hiện nay như:

5.1. Thiết kế giường gỗ theo phong cách hiện đại

Giường ngủ gỗ tự nhiên thiết kế theo phong cách hiện đại là một trong những loại hình kiểu dáng được yêu thích nhất hiện nay. Giường được thiết kế tinh tế sang trọng và đặc biệt tiện nghi cho việc sử dụng.

giường ngủ gỗ đinh hương GN97 hiện đại
Mẫu giường ngủ gỗ tự nhiên kiểu giường hộp hiện đại

Sản phẩm không chỉ mang đến trải nghiệm sử dụng tuyệt vời nhờ chất liệu gỗ tự nhiên mà còn giúp bày trí thanh lịch trang nhã. Không cần tạo hình cầu kỳ mà vẫn đem lại vẻ đẹp tối tân cho không gian, nhiều lựa chọn rất thích hợp cho các căn phòng hiện đại có diện tích giới hạn.

5.2. Thiết kế giường theo phong cách cổ điển

Nếu bàn về các kiểu thiết kế giường ngủ bằng gỗ tự nhiên ắt hẳn sẽ không thể thiếu sự góp mặt của kiểu giường gỗ cổ điển. Đúng như tên gọi của mình, kiểu thiết kế này mang màu sắc truyền thống, hoài cổ, sang trọng với các hoa văn cầu kỳ.

Các họa tiết chạm hoa văn rồng phụng, nghê, tùng cúc trúc mai,… các linh vật linh thú là những tạo hình chạm phổ biến của các mẫu giường ngủ bằng gỗ tự nhiên bằng phong cách cổ điển.

Giường gỗ gõ đỏ GN02 cổ điển
Giường ngủ gỗ tự nhiên phong cách cổ điển

Giường ngủ kiểu dáng cổ điển mang phong thái kiêu sa đầy quyền quý nên được nhiều gia chủ săn đón cho nội thất phòng ngủ phong cách này. Đặc biệt hơn so với các mẫu giường kiểu dáng khác, giường ngủ gỗ tự nhiên cổ điển có giá trị nghệ thuật cao hơn, phần lớn được tạo tác trên chất liệu gỗ quý cực kỳ bền chắc.

5.3. Thiết kế giường ngủ gỗ tự nhiên phong cách tân cổ điển

Trong thiết kế nội thất thì phong cách tân cổ điển không hề xa lạ với các tín đồ thiết kế và với sản phẩm nội thất phòng ngủ như giường ngủ cũng không khác lạ. Phong cách thiết kế này giúp mang đến một chiếc giường ngủ đẹp vừa mang màu sắc cổ điển vừa có chút gì đó hiện đại.

Giường gỗ xoan đào tân cổ điển
Mẫu giường ngủ gỗ tự nhiên phong cách tân cổ điển sang trọng

Kiểu dáng này là sự kết hợp giữa một chút hoài cổ, một chút tân thời đem đến vẻ đẹp độc đáo sang trọng vừa phải cho không gian. Đây sẽ là một thiết kế nội thất không quá nhạt nhòa nhưng cũng không quá nổi bật choáng ngợp căn phòng.

5.4. Thiết kế giường ngủ theo phong cách tối giản

Đây cũng là một kiểu thiết kế giường ngủ theo phong cách hiện đại nhưng có phần tối giản hơn. Kiểu dáng thường được tinh giản, gọn gàng đáp ứng công năng sử dụng và gói gọn cho không gian hiện đại. Kiểu dáng này rất được yêu thích tại các thành phố lớn hay phục vụ mục đích kinh doanh.

Giường ngủ gỗ gõ đỏ màu căm xe hiện đại
Giường ngủ gỗ tự nhiên thiết kế hiện đại tối giản

6. Gợi ý cách kê giường gỗ tự nhiên hợp phong thủy

Câu chuyện kê giường gỗ tự nhiên hợp phong thủy không phải là điều xa lạ với mỗi người bởi đây là vấn đề rất được quan tâm. Phong thủy không chỉ ảnh hưởng đến vận hạn hay may mắn mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe bởi nó được xem là một bộ môn khoa học được nghiên cứu lâu đời.

Kê giường hợp phong thủy sẽ giúp gia chủ có thể ngủ ngon hơn, đảm bảo sức khỏe và ý nghĩa may mắn. Hãy cùng đến với những gợi ý dưới đây để có cách kê giường chính xác hợp phong thủy.

 • Để đầu giường tựa vào tường để giường có một điểm tựa vững chắc

 • Kê giường ở giữa phòng và đảm bảo vị trí giường có không khí lưu thông hài hòa

 • Không đặt gương soi đối diện giường ngủ

 • Không đặt giường đối diện nhà vệ sinh, nhà bếp, cửa ra vào

 • Không để giường tựa sát vào cửa sổ

 • Không kê giường vuông góc với xà nhà hay dưới gầm cầu thang

Các quan niệm này phần sẽ giúp tránh đi những ảnh hưởng sức khỏe của gia chủ cũng như giúp xua hung vượng khí cho người dùng. Ngoài những lưu ý này chúng ta còn có thể đặt giường theo hướng hợp phong thủy bản mệnh.

 • Người mệnh Kim: Hướng phù hợp để kê giường là Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc.

 • Người mệnh Thủy: Hướng đặt phù hợp là Bắc, Tây, Tây Bắc.

 • Người mệnh Hỏa: Hướng Đông, hướng Nam, Đông Nam là những hướng kê giường lý tưởng cho người mệnh Hỏa.

 • Người mệnh Thổ: Hướng kê giường nên là Tây Nam, Nam, Đông Bắc để giúp người mệnh Thổ gặp nhiều may mắn.

 • Người mệnh Mộc: Hướng Đông, hướng Bắc, Đông Nam là lựa chọn hàng đầu của người mệnh Mộc.

7. Những lưu ý khi mua giường gỗ tự nhiên

Giường ngủ gỗ đinh hương tự nhiên GN96
Giường hộp kéo nữ hoàng dạt phản GN96 được làm bằng gỗ đinh hương tự nhiên

Vì giường ngủ là một phần rất quan trọng trong một căn phòng, nó cho bạn cảm giác thư thái, thoải mái, tạo cho chúng ta một giấc ngủ ngon để tái tạo sinh lực sau một ngày làm việc mệt nhọc. Nên khi chọn mua các mẫu giường ngủ gỗ tự nhiên với thiết kế phù hợp nhu cầu, khách hàng cần lưu ý những vấn đề sau:

7.1. Chọn kích thước giường ngủ phù hợp với căn phòng của bạn

Kích thước giường ngủ cần phù hợp với diện tích không gian căn phòng của bạn để bố cục được cân xứng, cũng như số lượng người ngủ trong một căn phòng, từ đó bạn mới chọn kích thước giường phù hợp cho mình.

Kích thước giường thông dụng hiện nay là:

 • Giường đơn (giường nhỏ): 1m x 2m; 1m2 x 2m; 1m4 x 2m.

 • Giường đôi (giường lớn): 1m6 x 2m; 1m8 x 2m; 2m x 2m2.

7.2. Kiểm tra kết cấu của giường

Bạn cần kiểm tra kết cấu giường phải đảm bảo được sự chắc chắn và an toàn cho bạn và gia đình trong quá trình sử dụng. Những vấn đề cần kiểm tra giường ngủ gỗ: Chất liệu gỗ, khung giường, đầu giường, đuôi giường, vai giường, thang giường, dát giường.

Các ốc vít và góc cạnh của giường phải đảm bảo còn mới, không bị gỉ sét, cũ kĩ, mộng phải ăn khít và liền mạch.

7.3. Chế độ giao nhận lắp đặt và bảo hành của giường

​Bạn nên hỏi kỹ về chế độ giao nhận lắp đặt giường ra sao, có tính phí hay không tính phí. Chế độ bảo hành giường gỗ như thế nào, có được đổi trả sản phẩm khi bị lỗi hay không? Thời gian bảo hành bao năm, bảo hành ở đâu.

7.4. Kiểm tra màu sắc có hài hòa không

Khi chọn giường ngủ gỗ tự nhiên màu sắc rất quan trọng nên bạn phải kiểm tra màu sơn có phù hợp với màu gỗ không, màu sắc có hợp hài hòa với không gian căn phòng không. Màu sắc còn thể hiện cá tính của chủ nhân, khi bạn chọn được màu sắc yêu thích của mình thì tinh thần trong bạn vui vẻ, sảng khoái và khi ngủ cũng cho bạn một giấc ngủ ngon.

7.5. Giá giường gỗ tự nhiên

Bạn nên kiểm tra giá cả của giường ngủ khi mua có đúng chất liệu gỗ như đã cam kết hay không, giá cả phải đi đôi với chất lượng. Bạn có thể tham khảo giá cả ở các cơ sở uy tín, để nhằm hỗ trợ ra quyết định trước khi mua giường.

7.6. Địa chỉ uy tín cung cấp giường gỗ

Bạn nên chọn mua tại những cơ sở lớn, có uy tín, địa chỉ đáng tin cậy, để đảm bảo đúng chất gỗ của sản phẩm, không bị pha tạp. Nếu bạn mua hàng online, cần kiểm tra sản phẩm trước khi nhận hàng, kiểm tra sản phẩm có bị hư hỏng, đúng nhãn mác, kiểu dáng không. Chế độ chính sách bảo hành, bảo trì phải rõ ràng.

8. Những mẫu giường gỗ tự nhiên bán chạy hiện nay

8.1. Mẫu giường ngủ bằng gỗ sồi

8.1.1. Giường gỗ sồi GN07

Giường gỗ sồi GN07
Giường gỗ sồi GN07 trắng kem dạt nan

- Đây là giường gỗ sồi mã số GN07, có màu trắng kem và màu nâu đậm, màu trắng kem là màu tự nhiên của gỗ sồi rất được các bạn trẻ yêu thích.

- Giường ngủ được làm 100% gỗ tự nhiên, chống mối mọt, chống nước, giá cả hợp lý, phù hợp với mọi gia đình.

- Mẫu giường ngủ gỗ sồi Nga này là loại giường ngủ hiện đại giá rẻ.

- Giường có kiểu dáng tinh tế, đơn giản, thoáng mát, dễ vệ sinh

Thông tin sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc (VNĐ)

Giá bán (VNĐ)

GN07

Gỗ sồi

Trắng kem và nâu đậm

1m2 x 2m

4.200.000

3.700.000

GN07

Gỗ sồi

Trắng kem và nâu đậm

1m4 x 2m

4.500.000

4.000.000

GN07

Gỗ sồi

Trắng kem và nâu đậm

1m6 x 2m

4.600.000

4.100.000

GN07

Gỗ sồi

Trắng kem và nâu đậm

1m8 x 2m

4.900.000

4.400.000

8.1.2. Giường gỗ sồi GN41

Giường gỗ sồi GN41 có hộp kéo
Giường gỗ sồi GN41 hộp kéo dạt phản

- Đây là giường chất liệu gỗ sồi mã số GN41, có màu trắng kem, vạt giường được sử dụng là vạt phản tạo nên sự chắc chắn và sang trọng của chiếc giường.

- Giường ngủ được làm 100% gỗ sồi, đã qua xử lý chống mối mọt, chống nước nên khả năng chịu lực tốt.

- Giường gỗ sồi có 2 hộp kéo thuận tiện để cất chăn ga, gối đệm, là mẫu giường ngủ đẹp nhất gỗ sồi được khách hàng ưa thích hiện nay.

- Họa tiết hoa văn rất sắc sảo, vân gỗ đẹp là chiếc giường được yêu thích nhất trong các mẫu giường ngủ gỗ sồi Nga trên thị trường.

Thông tin sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc (VNĐ)

Giá bán (VNĐ)

GN41

Gỗ sồi

Trắng kem

1m2 x 2m

8.000.000

7.200.000

GN41

Gỗ sồi

Trắng kem

1m4 x 2m

8.300.000

7.500.000

GN41

Gỗ sồi

Trắng kem

1m6 x 2m

8.500.000

7.700.000

GN41

Gỗ sồi

Trắng kem

1m8 x 2m

8.800.000

8.000.000

8.2. Mẫu giường gỗ xoan đào

8.2.1. Giường xoan đào GN16

Giường gỗ xoan đào TA16
Giường gỗ xoan đào TA16 kiểu nhật dạt phản

- Đây là mẫu giường ngủ gỗ xoan đào mã số GN16, màu sắc đặc trưng là màu nâu cánh gián, chiều cao của giường thấp.

- Giường ngủ được làm 100% gỗ xoan đào, chống mối mọt, chống nước tốt.

- Rất phù hợp cho người già và nhà có trẻ nhỏ.

- Giường ngủ gỗ xoan đào GN16 được thiết kế đơn giản mang đến cho quý khách một sự tinh tế trong phòng ngủ.

Thông tin sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc (VNĐ)

Giá bán (VNĐ)

GN16

Gỗ xoan đào

Nâu cánh gián

1m6 x 2m

11.000.000

9.500.000

GN16

Gỗ xoan đào

Nâu cánh gián

1m8 x 2m

11.500.000

10.000.000

8.2.2. Giường xoan đào GN06

Giường ngủ gỗ xoan đào GN06
Giường gỗ xoan đào GN06 hộp kéo dạt phản

- Đây là mẫu giường gỗ tự nhiên xoan đào mã số GN06, màu nâu cánh gián, vân gỗ đẹp, sắc nét.

- Giường được làm 100% gỗ xoan đào tự nhiên, kiểu dáng sang trọng, họa tiết bắt mắt.

- Thiết kế giường chắc chắn, có 2 hộp kéo thuận tiện cho đựng vật dụng, tạo điều kiện tiết kiệm không gian phòng ngủ.

- Giường ngủ gỗ xoan đào GN06 đã qua xử lý, chống mối mọt, chống nước, độ bền cao.

Thông tin sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc (VNĐ)

Giá bán (VNĐ)

GN06

Gỗ xoan đào

nâu cánh gián

1m6 x 2m

11.000.000

9.500.000

GN06

Gỗ xoan đào

nâu cánh gián

1m8 x 2m

11.500.000

10.000.000

8.2.3. Giường gỗ xoan đào GN60

Giường chất liệu gỗ xoan đào GN60
Giường gỗ xoan đào GN60 hoa lá tây dạt phản

- Đây là mẫu giường gỗ tự nhiên xoan đào mã số GN60, mang phong cách hiện đại lẫn tân cổ điển.

- Chất liệu giường được làm 100% gỗ xoan đào tự nhiên, màu sắc tươi đẹp, vân gỗ đồi núi rõ nét.

- Giường ngủ gỗ xoan đào này được thiết kế tỉ mỉ, chi tiết từng đường nét, được tạo bởi từ người thợ tâm huyết đã tạo ra một chiếc giường ngủ đẹp và thẩm mỹ cao.

- Kiểu dáng sang trọng, ấm cúng, chắc chắn, được nhiều người ưa chuộng.

Thông tin sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc (VNĐ)

Giá bán (VNĐ)

GN60

Gỗ xoan đào

nâu cánh gián

1m6 x 2m

11.000.000

9.500.000

GN60

Gỗ xoan đào

nâu cánh gián

1m8 x 2m

11.500.000

10.000.000

8.3. Mẫu giường gỗ đinh hương

Giường đinh hương GN97

Giường gỗ đinh hương GN97
Giường gỗ đinh hương GN97 hộp kéo dạt phản kiểu cuốn trơn

- Đây là mẫu giường gỗ tự nhiên đinh hương mã số GN97, đơn giản, tinh tế mang phong cách giường ngủ hiện đại.

- Chất liệu giường được làm 100% từ gỗ đinh hương tự nhiên, vân gỗ đẹp, màu sắc sáng, là loại gỗ cao cấp

- Giường ngủ được thiết kế lượn cong trơn, mang tới cho khách hàng một trải nghiệm tuyệt vời cho những ai thích đơn giản nhưng lại sang trọng, đẳng cấp.

- Khả năng chịu lực tốt, độ bền cao, chống sự biến dạng theo thời gian.

Thông tin sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc (VNĐ)

Giá bán (VNĐ)

GN97

Gỗ đinh hương

Đỏ vàng nhạt

1m6 x 2m

15.500.000

14.500.000

GN97

Gỗ đinh hương

Đỏ vàng nhạt

1m8 x 2m

16.000.000

15.000.000

8.4. Mẫu giường gỗ hương đá

Giường hương đá GN55

Giường gỗ hương đá GN55
Giường ngủ gỗ hương đá GN55 nữ hoàng dạt phản

- Đây là mẫu giường gỗ tự nhiên hương đá mã số GN55, với màu sắc nâu hồng, vân gỗ dày, mịn, sắc nét.

- Chất liệu gỗ tự nhiên hương đá tự nhiên 100%, gỗ nặng và cứng, có độ bền cao.

- Giường ngủ được thiết kế hài hòa giữa hiện đại lẫn cổ điển, đầu giường được uốn cong tạo điểm nhấn sang trọng, quý phái. Với vân gỗ đẹp, dày, rõ nét, có sức hấp dẫn tuyệt đối với gia chủ sở hữu chúng.

- Chống nước, chống mối mọt tuyệt đối, chịu lực tốt, không biến đổi theo thời tiết

Thông tin sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc (VNĐ)

Giá bán (VNĐ)

GN55

Gỗ hương đá

Nâu hồng

1m6 x 2m

15.000.000

14.000.000

GN55

Gỗ hương đá

Nâu hồng

1m8 x 2m

16.000.000

15.000.000

8.5. Mẫu giường gỗ hương vân

Giường hương vân GN31

Giường gỗ hương vân GN31 dạt phản
Giường gỗ hương vân GN31 hình quạt dạt phản

- Đây là mẫu giường gỗ tự nhiên hương vân mã số GN31. có màu sắc vàng nâu nhạt, vân gỗ dày, rõ nét, bắt mắt.

- Chất liệu giường ngủ được làm 100% gỗ hương vân tự nhiên, chất gỗ chắc, thớ gỗ láng mịn, đạt đến độ thẩm mỹ và chất lượng tuyệt đối.

- Giường được thiết kế tỉ mỉ từng chi tiết, với họa tiết hoa văn sắc xảo, vân gỗ đẹp bắt mắt tạo cho chiếc giường mát mẻ khi nằm, hòa quyện với thiên nhiên.

- Gỗ hương vân là loại gỗ tốt thuộc nhóm I nên khách hàng yên tâm tuyệt đối khi sử dụng chiếc giường này.

Thông tin sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc (VNĐ)

Giá bán (VNĐ)

GN31

Gỗ hương vân

Vàng nâu nhạt

1m6 x 2m

12.500.000

11.500.000

GN31

Gỗ hương vân

Vàng nâu nhạt

1m8 x 2m

13.000.000

12.000.000

8.6. Mẫu giường gỗ căm xe

Giường căm xe GN85

Giường gỗ căm xe GN85
Giường gỗ căm xe GN85 hoa lá tây dạt phản

- Đây là mẫu giường gỗ tự nhiên căm xe mã số GN85, có màu sắc đỏ thẫm, vân có đường nét nhỏ và thẳng.

- Chất liệu gỗ tự nhiên căm xe 100%, chất gỗ cứng chắc, thớ gỗ mịn, chịu lực tốt.

- Giường được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, với họa tiết hoa lá tây và hình quả trám, đầu giường uốn lượn, mục đích cuối cùng là tạo ra một mẫu giường gỗ đẹp, mang đến một giấc ngủ êm ái cho chủ nhân.

- Chống nước và mối mọt tuyệt đối, dẻo dai, có khả năng thích nghi với mọi điều kiện thời tiết.

Thông số sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc (VNĐ)

Giá bán (VNĐ)

GN85

Gỗ căm xe

Đỏ thẫm

1m6 x 2m

20.000.000

18.000.000

GN85

Gỗ căm xe

Đỏ thẫm

1m8 x 2m

21.000.000

19.000.000

GN85

Gỗ căm xe

Đỏ thẫm

2m x 2m2

25.000.000

22.000.000

8.7. Mẫu giường gỗ gõ đỏ

Giường gỗ gõ đỏ là loại giường cao cấp, giường có rất nhiều ưu điểm vượt trội mà các loại giường bằng gỗ khác không có, giường chất liệu gõ đỏ có giá trị kinh tế và thẩm mỹ cao. Nó được rất nhiều các đại gia và gia đình có điều kiện kinh tế săn đón, vì sở hữu chúng thể hiện sự Sang trọng - Đẳng cấp - Cá tính của gia chủ.

Gỗ gõ đỏ là loại có thể chịu nắng mưa rất tốt và không hề bị cong vênh mối mọt. Bên cạnh đó, gỗ gõ đỏ khá nặng, cứng, bền, thớ gỗ mịn, chống chịu nước tốt, có khả năng thích ghi với môi trường thời tiết tuyệt vời, dễ gia công dùng để đóng đồ trang trí nội thất, với vân gỗ đẹp đem lại giá trị thẩm mỹ cao.

Giường ngủ không đơn thuần chỉ là nơi để nâng niu giấc ngủ, mà chúng còn là món đồ nội thất tạo điểm nhấn cho không gian phòng ngủ.

Những mẫu giường bằng gõ đỏ khách hàng ưa chuộng hiện nay:

8.7.1. Giường gỗ gõ đỏ GN34

Sản phẩm giường gỗ gõ đỏ GN34
Giường gỗ gõ đỏ GN34 xà cong dạt phản

Thông số sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc (VNĐ)

Giá bán (VNĐ)

GN34

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

1m6 x 2m

20.500.000

18.500.000

GN34

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

1m8 x 2m

22.500.000

20.500.000

8.7.2. Giường gỗ gõ đỏ GN51

Giường bằng gỗ gõ đỏ GN51
Giường gỗ gõ đỏ GN51 xà cong dạt phản

Thông số sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc (VNĐ)

Giá bán (VNĐ)

GN51

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

1m4 x 2m

19.500.000

17.500.000

GN51

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

1m6 x 2m

20.500.000

18.500.000

GN51

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

1m8 x 2m

21.500.000

19.500.000

8.7.3. Giường gỗ gõ đỏ GN50

Giường ngủ gỗ gõ đỏ GN50
Giường gõ đỏ GN50 dạt phẳng kiểu vai bò

Thông số sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc (VNĐ)

Giá bán (VNĐ)

GN50

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

1m6 x 2m

23.000.000

21.000.000

GN50

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

1m8 x 2m

25.000.000

23.000.000

8.7.4. Giường gỗ gõ đỏ GN52

Giường gỗ GN51 gõ đỏ
Giường gõ đỏ GN52 dạt phẳng kiểu cuốn trơn

Thông số sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc (VNĐ)

Giá bán (VNĐ)

GN52

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

1m6 x 2m

24.000.000

22.000.000

GN52

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

1m8 x 2m

26.000.000

24.000.000

GN52

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

2m x 2m2

31.000.000

28.000.000

8.7.5. Giường gỗ gõ đỏ GN57

Giường gỗ gõ đỏ GN57
Giường gõ đỏ GN57 chân tiện dạt phẳng

Thông số sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc (VNĐ)

Giá bán (VNĐ)

GN57

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

1m6 x 2m

28.000.000

26.000.000

GN57

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

1m8 x 2m

30.000.000

28.000.000

GN57

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

2m x 2m2

35.000.000

32.000.000

8.7.6. Giường gỗ gõ đỏ GN76

Giường gỗ dạt phản gõ đỏ GN76
Giường gõ đỏ GN76 hộp kéo dạt phẳng chữ X xà đục

Thông số sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc (VNĐ)

Giá bán (VNĐ)

GN76

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

1m6 x 2m

28.000.000

26.000.000

GN76

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

1m8 x 2m

30.000.000

28.000.000

GN76

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

2m x 2m

35.000.000

31.500.000

GN76

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

2m x 2m2

37.000.000

33.500.000

8.7.7. Giường gỗ gõ đỏ GN73

Giường gỗ dạt phản gõ đỏ GN73
Giường gõ đỏ GN73 dạt phẳng kiểu hoa hồng

Thông số sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc (VNĐ)

Giá bán (VNĐ)

GN73

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

1m6 x 2m

34.000.000

31.000.000

GN73

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

1m8 x 2m

37.000.000

33.500.000

GN73

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

2m x 2m2

40.000.000

37.000.000

8.7.8. Giường gỗ gõ đỏ GN77

Giường gõ đỏ GN77
Giường gõ đỏ GN77 dạt phẳng kiểu đục hoa lá tây

Thông số sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc (VNĐ)

Giá bán (VNĐ)

GN77

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

1m6 x 2m

55.000.000

50.000.000

GN77

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

1m8 x 2m

60.000.000

55.000.000

GN77

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

2m x 2m2

65.000.000

60.000.000

8.7.9. Giường gỗ gõ đỏ GN48

Giường gỗ gõ đỏ GN48
Giường gõ đỏ GN48 hoàng gia dạt phản

Thông số sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc (VNĐ)

Giá bán (VNĐ)

GN48

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

1m8 x 2m

77.000.000

70.000.000

GN48

Gỗ gõ đỏ

Đỏ vàng

2m x 2m2

85.000.000

77.000.000

8.8. Mẫu giường gỗ mun

Giường gỗ mun GN75

Giường gỗ mun GN75
Giường gỗ mun GN75 dạt phẳng chữ X xà đục

- Đây là mẫu giường gỗ tự nhiên chữ X xà cong gỗ mun mã số GN75, màu sắc nâu đen, vân gỗ to, dày đẹp.

- Chất liệu giường được làm 100% gỗ mun tự nhiên, chất gỗ chắc, thớ gỗ láng mịn, đạt đến độ thẩm mỹ và chất lượng tuyệt đối.

- Giường ngủ được thiết kế mang phong cách hiện đại lẫn cổ điển, với họa tiết hoa văn sắc xảo công phu tạo nên phong cách đẳng cấp cho gia chủ sở hữu chúng.

- Gỗ mun là loại gỗ quý có tính phong thủy, tạo cho bạn thư thái, thoải mái, nó giúp cho bạn một giấc ngủ ngon hơn khi nằm trên giường bằng chất liệu này.

Thông số sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc (VNĐ)

Giá bán (VNĐ)

GN75

Gỗ mun

Nâu đen

1m6 x 2m

29.500.000

26.500.000

GN75

Gỗ mun

Nâu đen

1m8 x 2m

33.000.000

29.500.000

GN75

Gỗ mun

Nâu đen

2m x 2m2

37.000.000

34.000.000

8.9. Mẫu giường gỗ cẩm

Giường gỗ cẩm GN80

Giường gỗ cẩm GN80
Giường cẩm GN80 xà đục màu mận tím dạt phản

- Đây là mẫu giường gỗ tự nhiên xà đục gỗ cẩm mã số GN80, màu sắc đỏ thẫm tươi, Vân gỗ cẩm rất đẹp được xếp vào hàng đầu về độ sắc nét và độc đáo.

- Giường được làm 100% gỗ cẩm Nam Phi, chất gỗ cứng, chắc, bền, chống mối mọt, là một trong loại gỗ quý hiếm.

- Giường ngủ được thiết kế rất độc đáo, phần đầu giường đục tạo điểm nhấn cho chiếc giường trở nên sự sang trọng, ấn tượng và ấm cúng cho căn phòng của gia chủ.

- Giường gỗ cẩm là giường cao cấp là giường dành cho những gia chủ có kinh tế khá giả, vì nó thể hiện cho người giàu có và thành đạt.

Thông số sản phẩm và giá cả:

Mã số giường

Chất liệu

Màu sắc

Kích thước

Giá gốc (VNĐ)

Giá bán (VNĐ)

GN79

Gỗ cẩm

Nâu đỏ thẫm

1m6 x 2m

38.000.000

35.000.000

GN79

Gỗ cẩm

Nâu đỏ thẫm

1m8 x 2m

41.000.000

38.000.000

9. Tham khảo thêm những mẫu giường gỗ tự nhiên đẹp giá ưu đãi hiện nay

9.1. Giường ngủ gỗ gõ đỏ màu óc chó

Giường gỗ gõ đỏ màu óc chó mang vẻ đẹp sang trọng và nổi bật mà khó có sản phẩm nào có thể sánh bằng. Các họa tiết được chạm trổ vô cùng tinh xảo, sắc nét và đầy cuốn hút. Thiết kế dát phản mang đến sự êm ái, thoải mái, dễ chịu và an toàn hơn cho người dùng. Hơn nữa, gỗ được xử lý bằng công nghệ cao nên rất sáng bóng, càng tăng cao vẻ thẩm mỹ cho chiếc giường ngủ.

Giường gỗ gõ đỏ màu óc chó
Giường gõ đỏ nhưng có màu óc chó

9.2. Giường gỗ gõ đỏ kiểu Nhật màu óc chó

Giường gõ đỏ kiểu Nhật màu óc chó là sản phẩm nội thất phòng ngủ được làm từ gỗ gõ đỏ tự nhiên. Điểm đặc biệt của sản phẩm này chính là có thiết kế giường kiểu Nhật được làm từ chất liệu gỗ gõ đỏ tự nhiên với màu óc chó.

Giường bằng chất liệu gỗ tự nhiên được thiết kế kiểu Nhật tối giản, hiện đại nhưng lại vô cùng tiện ích và sang trọng. Sản phẩm được thiết kế dạng vạt giường nguyên tấm, kết hợp cùng vài điểm nhấn nhẹ nhàng trên thành giường nhằm tăng thêm phần sang trọng.

Giường gỗ gõ đỏ GN113
Giường gỗ bằng gõ đỏ kiểu Nhật màu óc chó

9.3. Giường gỗ gõ đỏ ngăn kéo đầu giường 

Giường gỗ đỏ ngăn kéo đầu giường GN116 là một mẫu giường hộp với thiết kế sang trọng, tiện nghi được ưa chuộng tại đơn vị Nội Thất Giường Tủ Đẹp. Sản phẩm nội thất phòng ngủ này đã được chế tác từ chất liệu gỗ gõ đỏ tự nhiên, bền đẹp xuất sắc, đi cùng kiểu dáng sang trọng.

Giường ngủ GN116 gỗ đỏ thiết kế tạo hình tinh tế, tỉ mỉ pha trộn phong cách cổ điển kiểu trang trí nữ hoàng vô cùng sang trọng. Giường ngủ không chỉ đơn giản là đảm nhận vai trò nâng niu giấc ngủ cho gia đình mà còn bày trí cho phòng ngủ thêm đẳng cấp hơn.

Giường gỗ gõ đỏ ngăn kéo
Giường gỗ có ngăn kéo ở ngay đầu giường

9.4. Giường ngủ chân thấp gỗ đỏ

Giường gỗ gõ đỏ chân thấp GN106 với kiểu dáng giường Nhật, mang phong cách đơn giản, nhưng không kém phần tinh tế, sang trọng,… cùng chất lượng tuyệt vời, lựa chọn lý tưởng để mang đến giấc ngủ êm ái cho bạn và những người thân yêu.

Với chất liệu chính được làm từ gỗ gõ đỏ cao cấp, được xử lý kỹ lưỡng và sản xuất theo dây chuyền hiện đại, với đội ngũ thợ lành nghề,… do vậy sản phẩm thường sẽ có độ bền cao, có thể lên đến vài chục năm và chất lượng đạt chuẩn quốc tế. 

Giường gỗ gõ đỏ chân thấp GN106
Loại giường gõ đỏ có chân thấp

9.5. Giường gỗ cẩm nguyên khối

Giường gỗ cẩm nguyên khối không sử dụng bất cứ hoa văn nào và được sản xuất vô cùng đơn giản, nhưng vẫn đủ khiến tất cả mọi người trầm trồ và mong muốn được sở hữu. Bởi vì, nó thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp của một khối gỗ cẩm xuất sắc khó tìm và khó kiếm.

Màu sắc thâm trầm nhưng tươi sáng, kết hợp những đường vân gỗ tuyệt mỹ dàn trải đều trên bề mặt một cách hoàn hảo, khiến cho giường gỗ cẩm nguyên khối trở nên cuốn hút vô cùng.

Giường gỗ cẩm nguyên khối
Loại giường gỗ cẩm dạng nguyên khối

9.6. Giường gỗ cẩm lai​ dạt phản kiểu trơn

Giường ngủ gỗ cẩm chính là một sản phẩm hoàn hảo cả về chất lượng, độ bền và mẫu mã sang trọng, trở thành điểm nhấn nổi bật, mang lại vẻ đẹp cũng như tôn lên đẳng cấp hoàn toàn mới cho căn phòng ngủ. Chính vì vậy, tuy giá thành cao nhưng rất nhiều khách hàng có gu thẩm mỹ tinh tế và yêu thích sự độc đáo, quý hiếm đã không tiếc tiền để sở hữu.

Giường gỗ cẩm lai được các nghệ nhân tối giản hóa, để phô diễn toàn bộ nét đẹp hoàn hảo của gỗ cẩm cao cấp. Màu sắc trầm ấm và lịch lãm, cùng đường vân gỗ đẹp mắt trải dài trên khắp bề mặt giường, kết hợp hoa văn chấm phá tinh tế trên đầu giường, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng bị cuốn hút.

Giường gỗ cẩm lai
Giường chất liệu cẩm lai dạt phản

9.7. Giường gỗ đinh hương ngăn kéo

Giường gỗ đinh hương ngăn kéo là mẫu giường tân cổ điển đang được bán rất chạy tại các cửa hàng của GIUONGTUDEP.VN. Sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo, chất lượng bền bỉ vượt thời gian và đẳng cấp tuyệt vời của gỗ quý, giường đinh hương ngăn kéo luôn làm hài lòng tất cả các khách hàng, kể cả những ai khó tính nhất.

Mẫu sản phẩm GN96 toát lên một vẻ đẹp cao quý, thanh tao, với sự giao thoa đầy ăn ý giữa tính hiện đại và tính cổ điển, đồng thời thể hiện được tất cả ưu điểm vượt trội của dòng gỗ đinh hương.

giường gỗ đinh hương
Giường gỗ đinh hương có ngăn kéo

9.8. Giường gỗ đinh hương 1m6 dạt phản

Giường gỗ đinh hương 1m6 dạt phản có kiểu dáng vuông vức, với các chi tiết góc cạnh, rắn chắc. Kết hợp cùng những hoa văn nhẹ nhàng, tinh tế, được sắp xếp và chạm trổ tỉ mỉ ở đầu giường cũng như ở phần đuôi giường, qua đó giúp cho sản phẩm này có được cuốn hút lạ thường.

Tông màu nâu cánh gián tươi sáng trải khắp các bề mặt, cùng với đó là những đường vân gỗ thiên biến vạn hóa, làm mẫu giường đinh hương 1m6 dạt phản càng tăng thêm quyến rũ và độc đáo. 

giường gỗ đinh hương dạt phản
Loại giường gỗ đinh hương dạt phản

9.9. Giường ngủ gỗ hương đá cao cấp 

Giường ngủ GN131 có thiết kế theo phong cách cổ điển vô cùng sang trọng đẳng cấp và kỳ công. Chân giường và đầu giường kiểu dáng nữ hoàng cùng với các họa tiết chạm khắc tinh mỹ nhằm mang đậm sắc thái quý tộc.

Điểm cộng của sản phẩm là dù sang trọng nguy nga đến vậy nhưng lại có sự tinh tế nhằm tạo nên những đường nét mềm mại nhẹ nhàng, từ đó giúp mang đến một sản phẩm nội thất sang trọng cho không gian nhưng cũng không làm người dùng phải choáng ngộp khó chịu.

giường ngủ gỗ hương đá
Giường gỗ hương đá cao cấp

9.10. Giường ngủ gỗ hương đá kiểu Nhật chân quỳ

Giường ngủ gỗ hương đá kiểu Nhật chân quỳ GN130 là một mẫu giường gỗ được lấy cảm hứng từ những chiếc giường kiểu Nhật. Sản phẩm được thiết kế theo phong cách Nhật với dạng chân quỳ không quá cao nhưng cũng không thấp, vừa vặn cho việc sử dụng cho gia đình.

Điểm đặc trưng nổi bật của mẫu giường GN130 không chỉ ở kiểu giường thời trang thanh lịch, tiện ích mà còn ở chất liệu đặc biệt. Kết cấu giường đặc thù cứng cáp, mạnh mẽ, vững chắc cùng chất liệu gỗ hương đá cứng rắn, thẩm mỹ cao đã tạo nên một sản phẩm nội thất phòng ngủ tuyệt vời.

giường gỗ hương đá
Giường gỗ hương đá mang phong cách thiết kế Nhật Bản

9.11. Giường gỗ hương đá trơn đẹp

Với vẻ đẹp của một “nàng thơ”, tinh khiết, kiêu sa giường gỗ hương đá trơn đẹp sẽ là một điểm nhấn vô cùng hoàn hảo, biến hóa không gian phòng ngủ của bạn trở nên sang trọng, đẳng cấp hơn bao giờ hết. Đồng thời, mẫu giường hoàn hảo này cũng sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm sử dụng thật sự hài lòng, luôn có một giấc ngủ thật, thật sâu và thật bình yên.

Giường gỗ hương đá trơn đẹp có thiết kế đơn giản, nhẹ nhàng, theo hơi hướng hiện đại. Là sự kết hợp hoàn hảo giữa màu gỗ trầm ấm, hoa văn tinh xảo và vân gỗ độc đáo, tạo cảm giác thu hút và gây ấn tượng.

giường gỗ hương đá trơn
Giường gỗ bằng chất liệu hương đá trơn

9.12. Giường gỗ hương vân trơn hiện đại

Giường gỗ hương vân trơn hiện đại được làm từ chất liệu gỗ hương cao cấp, được tẩm sấy và phun sơn lỹ lưỡng nên có độ bền rất cao, có thể sử dụng lên đến hàng chục năm mà không lo mối mọt hoặc cong vênh.

Thành giường và chân giường hương vân trơn hiện đại được lựa chọn rất kỹ lưỡng những khối gỗ nguyên khối dày, đặc và chắc để gia công, vì vậy rất chắc chắn.

giường gỗ hương vân trơn tự nhiên
Giường hương vân

9.13. Giường gỗ hương vân nữ hoàng

Giường ngủ gỗ hương vân nữ hoàng được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, mang vẻ đẹp sang trọng quý tộc, không chỉ đem đến cho khách hàng những giấc ngủ ngon mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thể hiện đẳng cấp của chủ nhân.

Mẫu giường này có thiết kế rất công phu, độc đáo, với những hoa văn tinh tế được điêu khắc tỉ mỉ từ phần đầu giường đến đuôi giường. Kết hợp cùng với đó là đường vân gỗ đặc trưng và màu sắc tươi sáng, nổi bật,… đã tạo nên một tổng thể hài hòa trên từng đường nét, giúp cho giường gỗ hương vân nữ hoàng độc đáo và quyến rũ đến khó cưỡng.

giường gỗ hương vân nữ hoàng
Giường gỗ hương vân mang nét sang trọng

9.14. Giường gấp gỗ xoan đào

Sở hữu màu sắc trầm ấm, với màu nâu cánh gián tự nhiên kết hợp với những đường vân gỗ mềm mại, thiên biến vạn hóa không theo bất kỳ trình tự nào. Tạo nên một vẻ đẹp cuốn hút và ấn tượng.

Với lối thiết kế nhẹ nhàng, đơn giản mang phong cách hiện đại, tươi mới trẻ trung. Dù không có bất kỳ họa tiết hoa văn điêu khắc nào nhưng giường gấp gỗ xoan đào GN25 vẫn toát lên sự sang trọng và thanh lịch, mang lại cảm giác bình yên và thoải mái. Giúp gia chủ có một giấc ngủ ngon sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Giường gấp gỗ xoan đào
Giường gấp bằng gỗ xoan đào

9.15. Giường ngủ gỗ xoan đào kiểu Nhật chân quỳ

Giường gỗ xoan đào kiểu Nhật chân quỳ là mẫu giường ngủ rất được săn đón nhiều hiện nay bởi thiết kế vô cùng lạ mắt. Sản phẩm có mã GN127 này là một chiếc giường ngủ được chế tác từ chất liệu gỗ xoan đào và thiết kế kiểu giường chân quỳ độc đáo.

Với chất liệu được gia công từ gỗ xoan đào tự nhiên, giường ngủ xoan đào có độ bền cao, màu sắc vàng đỏ đặc trưng riêng biệt từ chất liệu. Người dùng cũng không quá lo ngại về các vấn đề liên quan đến mối mọt, cong vênh hay tính thẩm mỹ của sản phẩm bởi gỗ xoan đào cũng được xem là một trong số những loại gỗ có chất lượng tốt.

giường gỗ xoan đào kiểu Nhật
GIường gỗ xoan đào kiểu Nhật

9.16. Giường gỗ xoan đào Lào

Giường gỗ xoan đào lào nổi bật với vân gỗ vô cùng tuyệt vời, đều, thẳng tắp, bề mặt trơn láng và mịn màng. Kết hợp với màu cánh gián đặc trưng, cùng hoa văn tinh xảo, kiểu dáng sang trọng, thiết kế thanh lịch,… tạo nên một tổng thể hoàn hảo, khiến cho mọi người cảm thấy ấn tượng sâu sắc ngay trong lần đầu. 

Được làm 100% từ gỗ xoan đào, trải qua nhiều quy trình chọn lựa kỹ càng, không pha tạp. Trong đó, những bộ phận như chân giường, khung giường và đầu giường được gia công từ những khối gỗ dày và chắc nhất.

giường gỗ xoan đào Lào
Giường ngủ với loại gỗ xoan đào từ Lào

9.17. Giường gỗ sồi ngăn kéo 1m8

Mẫu giường gỗ sồi ngăn kéo 1m8 GN53 được thiết kế theo phong cách tân cổ điển nhưng dường như yếu tố hiện đại cũng được hòa trộn một cách mạnh mẽ hơn nên khi nhìn vào đã toát lên sự sang trọng và ấn tượng với nét đẹp hiện đại. Các hoa văn họa tiết rất nhẹ nhàng, uyển chuyển mà không quá cầu kỳ nên khi bài trí vào không gian các căn phòng ngủ thì ngay lập tức tạo được điểm nhấn cũng như một sự thu hút.

Với gam màu trắng kem tự nhiên được xem là màu “quốc dân”, chiếc giường gỗ sồi có ngăn kéo đã mang đến sự tươi sáng, bình yên và rất dịu mắt cho không gian trong phòng ngủ. Các thành viên sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi cũng sẽ có những giờ phút thư giãn, đọc sách, nghỉ ngơi vô cùng dễ chịu.

giường gồi sồi có ngăn kéo
Giường gỗ sồi có ngăn kéo

9.18. Giường gỗ sồi dạng thấp kiểu Nhật

GN123 được thiết kế theo phong cách giường ngủ kiểu Nhật dạng thấp, tối ưu công năng và mang đến nét đẹp hiện đại. Các bộ phận của sản phẩm có kết cấu dày dặn cũng như bền bỉ, chắc chắn với khả năng vận hành tối theo đúng chức năng giúp nâng niu giấc ngủ của gia đình.

Dù không có các họa tiết hoa văn cầu kỳ nhưng đổi lại giường gỗ sồi này có chức năng mang đến vẻ đẹp tinh tế, độc đáo của vân gỗ tự nhiên. Thêm vào đó toàn bộ các chi tiết bộ phận được xử lý tỉ mỉ và phủ lên mình một màu nâu cánh gián ấm áp sang trọng.

giường gỗ sồi kiểu Nhật
Giường ngủ gỗ sồi kiểu Nhật Bản

9.19. Giường gỗ mun xà cong

Giường gỗ mun xà cong được thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp kiều diễm của những khối gỗ mun chất lượng cao cấp bậc nhất. Màu gỗ thâm trầm ấm cúng, đường vân gỗ loang ở phía trên bề mặt quyến rũ khó tả, cùng với đó là những hoạ tiết được chạm khắc tinh xảo, hài hoà, giúp cho giường mun xà cong trở nên cuốn hút bất ngờ.

Đường nét chạm trổ của giường gỗ mun xà cong được các nghệ nhân lành nghề với óc thẩm mỹ tinh tế tại GIUONGTUDEP dày công nghiên cứu, tỉ mỉ thực hiện. Phần đầu giường và đuôi giường thường sẽ có thiết kế giống nhau, tạo thành một tổng thể thống nhất, hoàn hảo nhằm đem lại sự sang trọng, tinh tế hiếm có.

giường gỗ mun xà cong
Giường gỗ mun xà cong

9.20. Giường gỗ mun tân cổ điển

Giường gỗ mun tân cổ điển mang đậm nét đặc trưng của phong cách nội thất cổ điển sang trọng, giúp thể hiện được gu thẩm mỹ tinh tế, đẳng cấp quý phái của chủ nhân và làm không gian phòng ngủ trở nên đầy ấn tượng.

Họa tiết trên đầu giường và cuối giường được chạm khắc một cách tinh xảo và cầu kỳ. Kết hợp với đó là kiểu dáng lịch lãm, màu gỗ trầm ấm, cùng những vân gỗ hiện nên vô cùng độc đáo, giúp cho giường gỗ mun tân cổ điển mang một tổng thể hoàn hảo, nhìn vô cùng quyền lực.

giường gỗ mun tân cổ điển
GIường gỗ mun kiểu dáng tân cổ điển

9.21. Giường gỗ căm xe dạt phản kiểu bông lúa

Giường gỗ căm xe dạt phản kiểu dáng hiện đại và năng động. Thích hợp cho tất cả mọi người và mọi không gian nội thất phòng ngủ, từ chung cư, biệt thự, nhà ở,… để nhằm phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn.

Tổng thể giường GN87 được thiết kế với một sự hài hòa hoàn hảo. Trong đó, phần đầu giường và đuôi giường đều có những hoạ tiết được chạm trổ tinh xảo, khéo léo cùng hình khối vuông vức tương đồng, đối xứng với nhau. Điều này giúp đảm bảo tính đồng điệu trong phong cách, cũng như tính thẩm mỹ trên mọi góc nhìn.

giường gỗ căm xe dạt phản
Giường gỗ căm xe dạng dạt phản

10. Cách sử dụng và bảo quản giường gỗ tự nhiên

giường gỗ xoan đào
Giường gỗ tự nhiên xoan đào GN13 luôn bền đẹp theo thời gian khi sử dụng và bảo quản đúng cách

Để giường ngủ gỗ tự nhiên của bạn luôn mới, bền, đẹp theo thời gian, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

10.1. Trọng lực tác động lên giường

Mỗi kiểu dáng giường, chất loại gỗ chúng đều có kết cấu và chịu lực khác nhau. Nên khi mua giường ngủ bạn cần nắm rõ khả năng chịu trọng tải của từng chiếc giường. Không được để nhiều trẻ em nhún nhảy trên giường dẫn đến quá tải, giường ngủ sẽ bị biến dạng, nhanh hư hỏng.

10.2. Kê giường ngủ đúng hướng

Tránh kê giường ngủ vào hướng sát cửa sổ vì ánh nắng có thể chiếu trực tiếp vào căn phòng bạn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ. Nên kê giường ngủ trùng hướng với hướng nhà. Không nên kê giường ngủ đối diện với gương soi vì nếu đặt đối diện sẽ gây cảm giác sợ hãi, bất an lúc nửa đêm,… gây ảnh hưởng đến sức khỏe bạn

10.3. Tránh nước

Trong quá trình sử dụng, để có thể giữ nguyên giá trị thẩm mỹ cũng như tuổi thọ của sản phẩm thì bạn nên tránh để ướt giường. Vì độ ẩm cao sẽ khiến bề mặt gỗ ngấm nước, bị ẩm và bị mốc, mối mọt. Nên kê giường gỗ ở chỗ khô ráo và sử dụng các tấm kê cách nước dưới chân giường, cách với lớp sàn.

10.4. Vệ sinh giường ngủ đúng cách

Chúng ta phải thường xuyên vệ sinh giường gỗ tự nhiên khoảng 1- 2 lần/tuần, dùng dung dịch vệ sinh dành riêng cho gỗ và sau đó dùng vải khô lau lại, tránh để lại ẩm ướt trên bề mặt giường.

11. Bảng giá giường gỗ chi tiết được cập nhật mới nhất

Hiện nay, nhu cầu mua giường ngủ gỗ tự nhiên cũng như nội thất đồ gỗ đang là một trong những xu hướng của người tiêu dùng. Những chiếc giường gỗ tự nhiên không chỉ có chất lượng vượt trội mà còn giúp không gian phòng ngủ trở nên sang trọng hơn rất nhiều lần.

Bên cạnh đó, điều đáng quan tâm ở đây là giá thành các sản phẩm giường ngủ bằng gỗ tự nhiên rất phải chăng phù hợp với thiết kế khác nhau. Sẽ có rất nhiều mức giá để cho bạn có thể lựa chọn.

Nhiều người vẫn nghĩ rằng giường làm bằng gỗ tự nhiên giá sẽ rất cao. Điều này không đúng hoàn toàn vì có rất nhiều loại gỗ, mỗi loại gỗ sẽ có mức giá thành khác nhau. Từ mức giá vài triệu đồng chúng ta vẫn tìm được những chiếc giường gỗ rất chất lượng.

Để đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng, các cơ sở nội thất quy mô lớn sản xuất rất nhiều sản phẩm đáp ứng mọi phân khúc tiêu dùng của thị trường.

Một trong những điểm đến đáng tin cậy được nhiều khách hàng tin tưởng chính là nội thất Giường Tủ Đẹp. Đây là địa chỉ cung cấp nội thất đồ gỗ tự nhiên uy tín, đảm bảo chất lượng lại có giá tại xưởng rất tốt. Bạn sẽ được mua giường với mức giá bán tốt hơn cả giá gốc vì sản phẩm được sản xuất và phân phối trực tiếp và không hề qua khâu trung gian. 

Cùng GIUONGTUDEP tham khảo bảng giá mới nhất của một số sản phẩm tại đây để hình dung về giá thành của các loại giường gỗ nhằm chuẩn bị ngân sách một cách chu đáo bạn nhé! 

Mã SP

1m6x2m

1m8x2m

2mx2m2

Táp đầu giường

GN76

26.000.000

28.000.000

33.500.000

4.000.000/cái

GN50

21.000.000

23.000.000

 

4.000.000/cái

GN63

20.500.000

22.500.000

 

4.000.000/cái

GN34

18.500.000

20.500.000

 

4.000.000/cái

GN73

31.000.000

33.500.000

37.000.000

3.500.000/cái

GN51

18.500.000

20.500.000

 

4.000.000/cái

GN57

26.000.000

28.000.000

32.000.000

4.000.000/cái

GN77

50.000.000

55.000.000

60.000.000

4.000.000/cái

GN52

22.000.000

24.000.000

28.000.000

4.000.000/cái

GN67

23.500.000

25.500.000

28.500.000

4.000.000/cái

GN48

 

70.000.000

77.000.000

4.000.000/cái

GN02

 

70.000.000

80.000.000

 

GN66

7.000.000

8.000.000

 

 

GN78

42.000.000

46.000.000

 

4.000.000/cái

GN49

33.000.000

36.000.000

 

4.000.000/cái

GN65

21.000.000

23.500.000

 

4.000.000/cái

GN68

22.500.000

23.500.000

 

4.000.000/cái

GN29

25.500.000

27.500.000

 

4.000.000/cái

GN71

 

75.000.000

85.000.000

4.000.000/cái

GN72

22.000.000

23.500.000

 

4.000.000/cái

GN17

77.000.000

83.000.000

90.000.000

 

GN19

80.000.000

87.000.000

97.000.000

 

11.2. Giá giường gỗ hương đá

Mã SP

1m6x2m

1m8x2m

Táp đầu giường 54cmx41cm

GN56

12.500.000

13.500.000

1.800.000/cái

GN61

12.500.000

13.500.000

1.800.000/cái

GN62

12.500.000

13.500.000

1.800.000/cái

GN55

14.000.000

15.000.000

1.800.000/cái

GN21

17.000.000

 

 

11.3. Giá giường gỗ đinh hương

Mã SP

1m6x2m

1m8x2m

Táp đầu giường 54cmx41cm

GN09

11.000.000

11.500.000

1.700.000/cái

GN15

11.500.000

12.000.000

1.700.000/cái

GN30

13.500.000

14.000.000

1.700.000/cái

GN96

13.000.000

13.500.000

1.700.000/cái

11.4. Giá giường gỗ cẩm

Mã SP

1m6x2m

1m8x2m

2mx2m2

GN79

35.000.000

38.000.000

 

GN80

35.000.000

38.000.000

 

GN81

38.000.000

41.000.000

45.000.000

GN83

 

300.000.000

350.000.000

GN82

80.000.000

90.000.000

 

GN84

 

 

 

11.5. Giá giường gỗ mun

Mã SP

1m6x2m

1m8x2m

Táp đầu giường 54cmx41cm

GN46

24.000.000

27.000.000

4.000.000/cái

GN74

25.000.000

28.000.000

4.000.000/cái

GN75

26.500.000

29.500.000

4.000.000/cái

GN43

21.000.000

23.500.000

4.000.000/cái

GN44

360.000.000

380.000.000

30.000.000/cái

11.6. Giá giường gỗ căm xe

Mã SP

1m6x2m

1m8x2m

2mx2m2

Táp đầu giường 54cmx41cm

GN87

14.500.000

15.500.000

 

3.300.000/cái

GN85

18.000.000

19.000.000

22.000.000

3.300.000/cái

GN86

14.500.000

15.500.000

18.000.000

3.300.000/cái

GN88

17.000.000

18.500.000

 

3.300.000/cái

11.7. Giá giường gỗ sồi

Mã SP

1m2x2m

1m4x2m

1m6x2m

1m8x2m

GN39

3.700.000

4.000.000

4.100.000

4.400.000

GN89

 

 

4.100.000

4.400.000

GN07

3.700.000

4.000.000

4.100.000

4.400.000

GN94

5.200.000

5.500.000

5.600.000

5.900.000

GN41

7.200.000

7.500.000

7.700.000

8.000.000

GN08

3.700.000

4.000.000

4.100.000

4.400.000

GN92

5.300.000

5.500.000

5.600.000

5.900.000

GN91

5.300.000

5.500.000

5.600.000

5.900.000

GN40

3.700.000

4.000.000

4.100.000

4.400.000

GN95

5.300.000

5.500.000

5.600.000

5.900.000

GN90

 

 

5.600.000

5.900.000

GN93

 

 

7.700.000

8.000.000

11.8. Giá giường gỗ xoan đào

Mã SP

1m2x2m

1m6x2m

1m8x2m

Táp đầu giường 54cmx41cm

GN04

8.000.000

8.500.000

8.700.000

1.500.000/cái

GN27

 

8.500.000

9.000.000

1.500.000/cái

GN06

 

9.500.000

10.000.000

1.500.000/cái

GN11

 

9.000.000

9.500.000

1.500.000/cái

GN16

 

9.500.000

10.000.000

1.500.000/cái

GN54

 

10.500.000

11.500.000

1.500.000/cái

GN60

 

9.500.000

10.000.000

1.500.000/cái

GN05

 

11.000.000

11.500.000

1.500.000/cái

GN28

 

9.300.000

9.800.000

1.500.000/cái

GN13

9.000.000

10.000.000

10.500.000

1.500.000/cái

Khi tham khảo giá sản phẩm giường gỗ bạn có thể tham khảo qua một vài cơ sở. Bạn lưu ý khi so sánh giá phải kèm theo các tiêu chí sau đây: 

 • Loại gỗ sử dụng

 • Chất lượng gỗ

 • Thiết kế giường

 • Kích thước 

 • Tay nghề của đội ngũ thợ

 • Chất lượng giường 

 • Dịch vụ giao hàng 

 • Chế độ phục vụ, chăm sóc khách hàng…

Các tiêu chí này giúp bạn tham khảo giá thành được chuẩn xác, khách quan. Mỗi sản phẩm sẽ có những giá trị nhất định nên giá thành sẽ có sự khác nhau. Có thể bạn sẽ tìm thấy các sản phẩm giường bằng gỗ tự nhiên đẹp, giá thành thấp trên thị trường nhưng hãy tìm hiểu thông tin thật kỹ càng.

Hiện nay, những sản phẩm giá thành thấp sẽ không đảm bảo chất lượng. Giường sẽ nhanh hư hỏng và bạn sẽ tốn kém chi phí cho việc sửa chữa, mua mới. Do đó, điều bạn cần quan tâm là tìm những đơn vị nội thất chuyên đồ gỗ tự nhiên và thật uy tín.

12. Mua giường gỗ tự nhiên ở đâu uy tín cam kết chất lượng đảm bảo?

giường gỗ cẩm GN81
Giường gỗ GN81 được làm 100% từ gỗ cẩm tự nhiên

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị và đại lý bán giường ngủ gỗ tự nhiên, không phải nơi nào cũng uy tín bán đúng như những gì mà họ cam kết. Nên bạn cần phải tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định, để tránh bị mua phải sản phẩm kém, sản phẩm không tương xứng với chất lượng.

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm và quyền lợi của mình bạn nên mua ở những nơi đáp ứng những tiêu chí sau:

 • Cơ sở hoạt động lâu năm, nhiều người biết đến, có tên tuổi trên thị trường.

 • Có bảng hiệu thông tin, địa chỉ rõ ràng, có chỗ trưng bày sản phẩm cho khách hàng coi.

 • Cung cấp đa dạng nhiều mẫu mã giường, nhiều chủng loại giường cho khách hàng lựa chọn.

 • Giường được làm từ chất liệu 100% giường gỗ tự nhiên.

 • Cam kết chất lượng sản phẩm, áp dụng chế độ bảo hành cho khách hàng.

 • Giá cả hợp lý - Giá thành đi đôi với chất lượng.

 • Giao hàng tận nơi, miễn phí nội thành trong TP.HCM.

 • Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Công ty CP Đầu Tư Nội thất Giường Tủ Đẹp là một doanh nghiệp hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực: Thiết kế nội thất, thi công lắp đặt, hoàn thiện nội thất. Với 10 năm kinh nghiệm, chúng tôi tự hào đã cung cấp hàng nghìn giường ngủ cho hàng nghìn khách hàng, hàng trăm đại lý trong cả nước.

Khi mua giường ngủ gỗ tự nhiên tại Công ty CP Đầu tư Nội thất giuongtudep quý khách hàng hoàn toàn yên tâm và được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như:

 • Cam kết 100% giường gỗ tự nhiên chất lượng chuẩn chất liệu gỗ, không pha tạp.

 • Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công và sản xuất các sản phẩm nội thất đồ gỗ tự nhiên.

 • Được sản xuất từ làng nghề tâm huyết, đội ngũ công nhân tay nghề cao với chất lượng đặt nên hàng đầu.

 • Nhiều mẫu mã đẹp, chất liệu gỗ đa dạng, đặt hàng theo yêu cầu.

 • Giá cả hợp lý, hậu mãi tốt, bảo hành lên tới 5 năm.

 • Mua giường với giá tận gốc không qua trung gian.

 • Giảm thêm 5% khi khách hàng mua combo phòng ngủ gỗ tự nhiên.

 • Được tặng gối cao su thiên nhiên và được mua nệm với giá xuất xưởng

Ngoài giường gỗ tự nhiên, GIUONGTUDEP.VN còn cung cấp nhiều sản phẩm đồ gỗ tự nhiên đẹp, chất lượng với chất liệu gỗ khác bao gồm tủ quần áo gỗ tự nhiên, combo phòng ngủ bàn trang điểm, kệ tivi, bàn ăn, tủ rượu, tủ kệ thờ tất cả đều bền bỉ, sang trọng giúp quý khách dễ dàng hơn trong việc lựa chọn.

Hy vọng những thông tin chúng tôi vừa chia sẻ, bạn sẽ hiểu hơn về sản phẩm giường gỗ tự nhiên - Để được tư vấn miễn phí và báo giá chi tiết xin liên hệ ngay với GIUONGTUDEP.VN hoặc tới cơ sở gần nhất.

Cơ sở 1: 414 Lê văn Khương, phường Thới An, Quận 12

Cơ sở 2: 520 Lê văn Khương, phường Thới An, Quận 12

Hotline: 0918 839 299 - 0964 478 399.

Xem thêm nội dung
Liên hệ mua hàng
0918839299
Tư vấn qua Facebook
Tư vấn qua Zalo